Haridusblogi

Õpetaja innovatsioonilaboris katsetatakse värkvõrgu võimalusi õppeprotsessis

Aprillis käivitus Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuses järjekordne täiendkoolitus sarjas “Õpetajate innovatsioonilabor”, mille seekordseks alateemaks on “Värkvõrgu võimalused õppeprotsessis”.

ipad ja imac klaviatuur

Koolitusel "Värkvõrgu võimalused õppeprotsessis" keskendutakse lisaks uuriva õpetaja teemadele ka värkvõrgu lahenduste rakendamise võimalustele õppeprotsessis. Täienduskoolituse sihtrühmaks on uurivad õpetajad, kes tunnevad huvi, kuidas nende rakendatud uued õpetamismeetodid õpilastele sobivad ning kas need annavad soovitud tulemusi. 

Koos õpetamise muutmisega võtavad õpetajad tundide elavdamiseks kasutusele värkvõrgu komplektid, mille sobivust õppeprotsessi uuritakse projektis "Innovatoorium – Tark Koolimaja värkvõrgu abil". Värkvõrgu (ehk asjade interneti) lahendustena saab õppetöös kasutada viit erinevat komplekti: ruumi-, keha-, nutiriiete ja teaduslabori andureid ning digikunsti komplekte.

Lisaks uute meetodite rakendamisele on õpetajatele uudne ka värkvõrgu lahenduste kasutamine õppeprotsessis, mistõttu on täienduskoolituse kümme päeva jagatud ära kümne kuu peale. 

Koolitustundides tutvustatakse ja aidatakse kinnistada uusi õpetamismeetodeid, selgitatakse psühholoogilisi aspekte, millal õpilased õpivad ja mis neid motiveerib, ning lisaks tutvustatakse värkvõrgu komplekte ja nende rakendamist. 

Kohtumistel valmistatakse ette uued tunnikavad või interaktiivsed õppematerjalid, mida on õpetajatel võimalik kontakttundide vahepealsel perioodil katsetada, et järgmisel korral koolitusel seda teistega reflekteerida.

Koolituspäevade üheks põnevaimaks osaks on kujunenud päeva alguses koolitusel osalevate õpetajate antavad ülevaated sellest, mida nad tegid?, millisele vanuseklassile need suunatud olid?, kuidas õpilased suhtusid?, mis läks ootuspäraselt?, mida on soovitav teistmoodi teha?, jne. Selle käigus tekkiv diskussioon on koolituse väga oluline osa, mis annab jutuainet kogu päevaks ning aitab leida paremaid lahendusi õppijate kaasamiseks ja õppeprotsessi elavdamiseks.

Tulemustest on veel vara kokkuvõtteid teha, kuid praeguseks juba toimunud koolituste põhjal saab väita, et Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskuse CEITER-i töörühma poolt välja pakutud koolituse struktuurist lähtuv täienduskoolitus toetab õpetajaid Eesti elukestva õppe strateegias esitatud uuenenud õpikäsituse elluviimisel.


Ülevaate autor: Marge Kusmin, täiendkoolituse eest vastutav õppejõud


Loe ka Tallinna Tehnikaülikooli artiklit asjade internetist – “Kas sa oled kodus üksi”.
(Artikkel "Kas sa oled kodus üksi" on ilmunud Tallinna Tehnikaülikooli Mente et Manu 2019. aasta märtsikuu numbris 1(1875)).