Haridusblogi

Tšehhi koolijuhtide delegatsioon tõstis esile meie õpetajate ja õpilaste omavahelisi häid suhteid

26.–30.09.2022 külastas Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituuti 30-liikmeline koolijuhtide delegatsioon Tšehhist. Nädalase õppevisiidi eesmärk oli tutvuda Eesti haridussüsteemiga, erinevate koolijuhtidele suunatud koolituste ja arenguprogrammidega ning külastada koole. Programm koosnes ettekannetest ja diskussioonidest ülikooli ekspertidega, Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri esindajaga, Tallinna Koolijuhtide Ühenduse esindajatega ning koolikülastustest nii Tallinnas kui ka linnast väljas.

Tsehhi

Kokku külastati kuute erinevat kooli: Tallinna Saksa Gümnaasium, Avatud Kool, Eesti Rahvusvaheline Kool, Tallinna 53. Keskkool, Kindluse Kool ja Aruküla Põhikool ning külalised hindasid seda osa üheks meeldejäävaimaks kogu programmi jooksul. Delegatsiooni liikmetele anti võimalus suhelda kooli juhtkonnaga ja vaadelda tunde, et saada paremat ettekujutust, kuidas erinevaid meetodeid praktikas kasutatakse. Lisaks said nad peale tundide vaatlemist eraldi arutleda ka õpetajatega, kelle tunde vaadeldi. Olulise tähelepanekuna toodi välja austus ja kommunikatsioon õpetajate ja õpilaste vahel ning üleüldine hea atmosfäär, mida märgati kõigis tundides.

Tsehhi

Kõrgelt hinnati ka diskussioone ülikoolis, kõigi esinejate entusiasmi ja inspireerivaid ettekandeid. „Teie ühiskond on teistsugune, teie jaoks on haridus üks olulisemaid asju ning te olete avatud muutustele ja innovatsioonile,“ tõid külalised positiivse noodina välja. Delegatsioon rõhutas taoliste õppevisiitide olulisust, et tutvuda uute õpetamis- ja juhtimismeetoditega ja õppida parimatest praktikatest. „Saime selle nädala jooksul väga laia ülevaate erinevatest aspektidest ja meile meeldis, kuidas diskussioonid ekspertidega vaheldusid reaalse koolielu vaatlemisega“. 

Õppevisiiti korraldas Tšehhi poolt organisatsioon Lead Live, kes koolitab kohalikke õpetajaid ning pakub pikaajalisi arenguprogramme koolijuhtidele. Programmide üheks oluliseks osaks peavad nad rahvusvahelise kogemuse omandamist, et saada inspiratsiooni innovaatiliste koolide parimatest praktikatest ja tutvuda erinevate koolijuhtidele suunatud programmidega.