Haridusblogi

Uuendatud sisehindamise juhend haridusasutustele

2021. aasta lõpus valmis Eve Eisenschmidti, Kätlin Vanari, Maarja Urbi ja Pipi-Liis Siemanni koostatud juhendmaterjal haridusasutustele “Sisehindamine – tõenduspõhine kooliarendus”.

Bänner

sisehindamise juhendSee juhendmaterjal on uuendatud ja täiendatud versioon 2018. aastal koostatud materjalist, mis aitab koolidel liikuda arengukavast sisehindamisaruandeni ja sisehindamise aruandest uue perioodi arengukavani. Juhendi peatükid moodustavad Demingi ringi ehk pideva täiustamise tsükli, mis on Eesti koolides tuttav arendustegevuse juhtimise alus. Lähtume põhimõttest, et sisehindamine on organisatsioonis pidev protsess. See tähendab, et oma tegevust analüüsitakse ja hinnatakse igapäevaselt, iga õppeaasta lõpus tehakse kokkuvõtteid ning 3–4 aasta järel pikemaid tsüklilisi vahekokkuvõtteid. 

Valminud juhendmaterjali alusel viime TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuses läbi kooliarendusprogramme (vt Tulevikukooli programm 2022/23) ja samad põhimõtted on aluseks ka hariduse juhtimise magistriõppes. Kooli arengukava puhul lähtutakse juhendis põhimõttest, et kooliarenduse aluseks on üks õppimise ja arenguga seotud põhieesmärk, mida toetavad valdkondlikud alaeesmärgid. Juhendmaterjali koostajad pakuvad välja nn targa eesmärgi valemi, et eesmärgist oleks kohe võimalik aru saada, miks ja mida tehakse. Sisehindamise puhul lähtutakse põhimõttest, et selle raames hinnatakse arengukava eesmärkide saavutamist ja aastaaruannete analüüsist saab arengukavaperioodi kokkuvõttev aruanne.

Tegemist on Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel uuendatud versiooniga 2018. aastal koostatud juhendmaterjalist. Varasema versiooniga võrreldes on suurem rõhk riiklikult kogutavate näitajate kasutamisel. Lisatud on peatükk kooli pidajatele, kuidas piirkonnas protsesse ühtlustada.

Loe juhendmaterjali

3. märtsil algab koolitus "Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine", mis toetab õppeasutuste juhtide ja eestvedajate valmisolekut tõenduspõhiseks arendustegevuste kavandamiseks ja sisehindamise korraldamiseks. Programm koosneb kolmest kontaktõppepäevast ja iseseisvast tööst.

Koolituse lisainfo