Haridusblogi

Veebipõhise kontakõppe ABC (6. osa): Eetika veebipõhises kontaktõppes

Veebipõhise kontaktõppe ABC on praktiline abimees e-õppe läbiviimisel. Avaldame kokku kümme juhendmaterjali, mis aitavad tõhusalt ja läbimõeldult korraldada veebiseminare ning e-õpet. Materjali koostab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva ja mitteformaalõppe suuna õppejõud koostöös EDUSPACE tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labori meeskonnaga.

kirjutab

E-identiteet

  • Õppijat saad veebis tuvastada nime, heli ja pildi põhjal. Need on õppija isikuandmed. Kui õppija on andnud enda kohta andmeid, mille põhjal on ta videosalvestuses tuvastatav, peab videosalvestuse jagamiseks või uurimiseesmärgil kasutamiseks olema õppija (suuline) luba.  
  • Kui õppijal on mõjuv põhjus olla salvestatavas videos anonüümne, tuleb see talle võimaldada. Anonüümsus tähendab oma nime asemel pseudonüümi kasutamist. Kellegi teise nime enda nime asemel kasutamine on identiteedi vargus.  
  • Mõnikord võib olla vajalik, et video ja heli oleksid sisse lülitatud kogu õppetegevuse vältel. Teavita sellest õppijaid ette, et nad saaksid kasutada vastavat ruumi ja tehnikat.

Kohalolek

  • Informeeri õppijat, kui õppetöö ajal on plaanis aktiivne koosloome: rühmatööd jms aktiivne õppimine. Enamasti rühmatöid ei salvestata ja seetõttu jääb õppija videosalvestust vaadates sellest õppimise osast ilma. 
  • Õppijale videokohtumise või -salvestuse linki saates täpsusta (vajadusel), et antud link on mõeldud ainult konkreetses õpperühmas osalejatele. Kui märkad oma veebiseminaril õppijaid, kes seal osalema ei peaks, siis palu neil lahkuda või eemalda nad ruumist.
  • Veebipõhise kontaktõppe läbiviimisel peab olema tagatud sinu kui õppejõu kvaliteetne kohalolek. Kontrolli üle, et internetiühendus, kaamera, arvuti ja mikrofon töötavad ning sul on võimalus õppetööks kasutada ruumi, kus ei ole segavaid tegureid. Soovita sama ka õppijatele.

Salvestamine

  • Salvestus aitab õppejõul analüüsida õppeprotsessi ning annab õppijale võimaluse tõendada oma kohalolekut. Kui salvestuse sisu on hiljem plaanis kasutada uurimise otstarbeks, teavita sellest õppijaid. Initsiatiiv salvestamiseks võib tulla ka üliõpilase poolt.
  • Muuda salvestusprotsess läbipaistvaks: lepi osalejatega kokku, mis otstarbel, kus ning kui kaua salvestust säilitatakse. Erinevad keskkonnad lubavad salvestada videokõne erinevaid osasid: videot, vestlust, ühise tahvli sisu. 
  • Lepi kokku, millises mahus salvestamine toimub, kes selle algatab ja lõpetab ning kas see toimub automaatselt. Ole kindel, et salvestamise kohustuse võtnud inimene valdab salvestamist ja tal on tagatud piisav tehniline võimekus.

Tutvu lisaks: 

Vaata ka samal teemal e-seminare:

Lisalugemiseks: 


Tule jaga oma kogemust e-seminaril “Veebipõhise kontaktõppe ABC”, mis toimub kolmapäeviti kell 15–16 Zoomis (kuni 27. maini).