Loodusblogi

Kõikide teaduste kohtumispaik

Käsitöö ja kodunduse teeb eriliseks tõsiasi, et selles ainevaldkonnas kohtuvad väga paljud kooli ja ülikooli õppeained ning teadussuunad,” väidab Tallinna Ülikooli kodundusõppe lektor ja Helsingi Ülikoolis doktorikraadi kaitsnud Jaana Taar.

Kohtumispaik

Peamine põhjus, miks Jaana Taar käsitöö ja kodunduse valdkonna juurde tuli ning pidama jäi, on soov luua tasakaal oma sisemaailma ja välise keskkonna vahel. Vastandina kiirele elutempole, mis tahab meie tegemisi ise juhtima hakata, naudib Jaana tegutsemist ennast, erinevate lahenduste leidmist − seda vähemalt sama palju või rohkemgi kui tulemust.

Käsitöö ja kodundus pakuvad ka tema tudengitele piiramatult võimalusi oma loomingulisuse leidmiseks ja arendamiseks, olgu tegemist idee kavandamise või lõpptulemuse turundamisega. „Oskus ise süüa teha või praktilise väärtusega asju valmistada annab inimesele vabaduse,” kinnitab Jaana Taar. „Ta ei sõltu enam valmistoodetest või teenustest.” Tegelikkus on paraku teistsugune. Kiire elutempoga maailmas ei anna lapsevanemad oskusi lastele edasi, sest nii on lihtsam ja kiirem toimetustega hakkama saada. Tulemus on praktiliste oskuste vähesus ja vaimne ebakindlus iseseisvas elus. Juhtub, et isegi vee keema hakkamise kohta küsitakse õpetajalt kinnitust.

Oskus ise süüa teha või praktilise väärtusega asju valmistada annab inimesele vabaduse.

Küsida muidugi tuleb, olgu teemaks kas või toidu valmistamine ja koristamine, aga ülikoolis küsitakse ja vastatakse teaduspõhiselt. Miks saab vahukoorest tugeva vahu, aga kohvikoorest mitte? Miks läks kampsun pestes väiksemaks?

Tallinna Ülikooli integreeritud tehnoloogiate ja käsitöö õppekava annab võimaluse küsida ja teada saada, aga ka õppida ise hakkama saama: siin on õppeköök, töökojad, ateljeed ja laborid. Kui bakalaureuseõppekava on lõpetatud, võib edasi õppida õpetajaks, hakata näiteks ettevõtjaks, ürituste korraldajaks või disaineriks.

Oma doktori töös otsis Taar vastust küsimusele, kuidas põhikooli kodundusõpet uuendada ning atraktiivsemaks muuta, kuidas seostada praktilisi oskusi teiste õppeainetega, kuidas õpetada noort tänapäeva infoühiskonnas mõistust ja analüüsivõimet kasutades hakkama saama.


Jaana Taar on esimene kodunduse õpetaja Eestis, kelle doktoritöö käsitles kodundusõppe arendamise temaatikat. Lisaks on ta kodundusõppe suunal Helsingi Ülikoolis esimene välisriigi doktorant. 

Tule vaata lähemalt meie BA Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö ja MA Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja eriala.