Loodusblogi

Liikumiskuu 1. teemanädal: LIIKUMINE

Mai on alanud ning traditsioonipäraselt on sellega seoses peale hakanud ka Tallinna ülikooli liikumiskuu. Sel aastal keskendume maikuu jooksul igal nädalal ühele konkreetsele fookusteemale ning esimeseks teemaks on LIIKUMINE. Sellega seoses palusime LTI spordibioloogia lektor Kristjan Pordil vastata mõnele küsimusele ning avaldame siinkohal tema liikumisteemalised mõtisklused.

TLÜ liikumiskuu teemanädal liikumine

Lugesin hiljaaegu artiklit selle kohta, et eesti lapsed liiguvad värskes õhus vähem kui vangid. Milline on seis meie täiskasvanutega?

Antud tähelepanek võimaldaks arutleda vangistuse kui kontseptsiooni teemal. Eksitav oleks arvata, et reaalse vangistusega on erinevuseks vabatahtlikkus, millega enda liikumisvabadust piiratakse. Mis on ju vale, sest enamus täiskasvanuid tunnistavad, et nad liiguks rohkem, „kui vaid…". Nähtamatud trellid on valmistatud kultuuriainest. Eesti täiskasvanud elanikkonna liikumisaktiivsus on Euroopa Liidu keskmisest madalam. Kehalise aktiivsuse hindamine küsimustike abil on probleemne. Aktiivsust reaalselt mõõtvate seadmetega tehtud uuringud kinnitavad, et inimesed hindavad tegelikkust suuremaks. Samas võib uskuda neid kes ei liigu. Eurobaromeetrist võib lugeda, et 48% Eesti täiskasvanutest eitavad igasugust kokkupuudet kehalise aktiivsusega.

Millised on vähese liikumise peamised põhjused?

EL statistikast selgub põhjustest, et ajapuudus tuuakse kehalise aktiivsuse takistusena põhjenduseks teistest harvemini (meil 33%, EL keskmine 40%). Motivatsioonipuudust esineb samuti teistest eurooplastest harvemini (13%, EL: 20%). Eestlastel on raha on takistuseks 10% (EL:7%) ja teistest oluliselt sagedamini on meil takistuseks ka terviseprobleemid (24%, EL:14%).

Üha enam levib arusaam, et 10 000 sammu päevas on norm. Kust tuleb selline number ja kas see tõesti on päevase kõndimise ideaal?

Number on müüt, mis sai alguse Tokyo 1964. aasta olümpiamängude ajaks valminud sammulugejaga. Sellel oli toona üpris unikaalne neljakohaline loendur. Tootja nimetas seadet 10 000 sammu lugejaks. Edasi järgib lugu kuulujutu evolutsiooni, milles tee peal lisandub ilustavaid detaile, kuni fikseerub kultuurimälus faktilise informatsioonina. Iga nähtusega kaasneb midagi head ja antud väike 10 000 sammu hullus on piisavalt sobilik eesmärk, mis pole liiga lihtne ega liiga raske. Arvatavalt on just antud asjaolu aidanud müüdil edasi elada. Hilisemad uuringud on näidanud, et kasu sõltub mitmest tegurist ja piisavalt hea efekti võib saavutada juba 6000 sammuga. Iga nähtusega kaasneb ka midagi halba ja siin on üheks probleemiks oht, et sammude normi täitmisega püütakse õigustada elustiili halbu omadusi.

Mida ütlete neile, kel on kõige muu kõrvalt keeruline leida motivatsiooni liikumiseks?

Olla mitmekülgne! See vajab natukene julgust. Kultuur soovitab ja isegi nõuab teha rohkem seda, milles ollakse edukad. Pealispinnal loogilise kooriku all peitub üpris suur oht. Välditakse seda, milles ei olda head. Näiteks kui kellegi tugevuseks on töö laua taga, kujuneb tema nõrkuseks keha kasutamine oludes, kus laud ja tool puuduvad. Ühekülgsuse tagajärjeks on puuduste süvenemine kuni võimete osalise või täieliku kaotuseni. Ohu olemust seletab episood Gulliveri seiklustest, kui hiigelsuur inimene seoti pisikeste tegelaste poolt maa külge kinni. Iga niidike olnuks Gulliverile vaevatu lõhkuda, aga kõik niidid koos muutsid hiiglase väikeste tegelaste vangiks. Sama juhtub laua taga, kuna ei märgata ega hoolita, kuidas iga päev lisandub veel üks „niidike“, mis häirib mõne liigutuse sooritust. Kuni avastatakse, et eluolu on püsivalt muutunud ja sõltub juba kellelgi teise valikutest. Siis ei otsita enam motivatsiooni vaid õigustusi, miks ei saa ega tohi. Mitmekülgsus meelitab keha kasutama ilma loosungite ja rassimiseta. Mitmekülgne elu on huvitav ja meelitab kehast soove arenevalt tegutseda. Kas seejärel hakatakse rohkem sportlaseks või nauditakse liikumist, on juba igaühe vabaduse rikkus.

 

Tallinna Ülikool on terve ja jätkusuutliku eluviisi eestvedaja ning kutsub kõiki töötajaid ja tudengeid osalema sportlikus liikumiskuu väljakutses. Liikumiskuu eesmärk on suurendada igapäevast aktiivsust ning liikuda maikuus värskes õhus senisest rohkem. Liitu väljakutsega!