Tudengiks, doktoriks, direktoriks

TLÜ on igas mõttes Liisa Puusepa ülikool – siia tuli ta 23 aastat tagasi õppima, siit suundub ta ökoloogiadoktorina juhtima Rakvere riigigümnaasiumi.

liisa pilt

Haljalast pärit Liisa läheb Rakverre mitme sooviga. Tema senine töö- ja teadustee on enam seotud järve ökosüsteemidega (doktoritöögi on neil teemadel kirjutatud) ja loodusteadustega laiemalt ning viimastel aastatel üha enam säästva arengu teemad.

Kui Liisa Puusepp kaks aastat tagasi Tallinna Ülikooli silmapaistvaks vilistlaseks valiti, kirjutati tema kohta nimelt, et ´oma tõhusa töö ja säravate isikuomadustega on ta pannud loodusteadustest huvituma väga paljusid noori´. 
Huvituma kutsuja Liisa tõesti on. Nii pole ime, et lisaks teaduriametile ülikoolis töötas ta keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunikuna ja tegutses ülikooli Looduse Akadeemia huviringi juhina. 

Üsna sirget teed mööda

Toona Tallinna Pedagoogikaülikooli nime kandnud õppeasutusse astus Liisa sooviga saada loodusteaduste õpetajaks. Aga see soov muutus kiiresti ning ´õiget´ otsiv tudeng kirjutas motivatsioonikirja, et soovib hoopis geoökoloogiat õppida ja teadustöösse panustada.

Edasi läks aga kõik nii nagu pidi. Pärast bakalaureuseõpet tuli magistrantuur ja siis doktoriõpe. Doktoritöö kaitses Liisa Puusepp 2011. aastal, järgnes järeldoktori aeg Jaapanis.

„Ülikool on võimaldanud mul leida need teed ja viisid, kuidas teadmisi saada,“ tõdeb ta. „Ülikool ise teadmisi ei anna“. Ning veel on Liisa viimasel ajal mõelnud nii: ei ole vaja kurjust ja rumalust tõrjuda, vaja on headust ja arukust jagada.

Üha enam on teadlast ja nõunikku kõnetanud jätkusuutliku arengu hariduse teemad, kuidas õpetada selliselt, et õppimine parimal viisil toetatud on. Algul käis ta koolitustel, seejärel hakkas ise loenguid pidama ja koolitusi tegema, olulistel teemadel avalikult kaasa rääkima. „Praeguses olukorras peab igal võimalikul moel keskkonnateadlikkuse suurendamisesse panustama,“ tunnistab Liisa. „Minu soov on seda teha ennekõike läbi hariduse. Lapse puhul on oluline siduda teadmised ühtseks tervikuks, näidata lapse enda rolli ümbritseva keskkonna kujundajana ja hoidjana.“

Sealhulgas ka mesilased

Liisa Puusepal on mitu kaubamärki, mille järgi teda kohe ära tuntakse. Esiteks on ta väga energiline, liikuv. Teiseks tuleb ta tööle jalgrattaga. Ja kolmandaks peab ta mesilasi, ülikooli mesilasi. „Ühel poolt on tegu teadusega, teisalt püütakse mesitarude näol tuua loodust rohkem ülikoolile lähemale ning kaasa aidata bioloogilise mitmekesisuse parandamisele urbaniseerunud aladel,“ selgitab ta.  

Liisa on lõpetanud Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialal ja doktorikraadi saanud ökoloogias. Ja ta õpib taas vaatamata doktorikraadile. Nimelt on tal Tallinna Ülikoolis lõpusirgel mitme aine õpetaja magistriõpingud. Geoökoloogia eriala enam ei õpetata, kuid praeguse õpetajakoolituse magistrandina ning tulevase riigigümnaasiumi juhina julgeb ta soovitada õpetajakoolituse erialasid, milles on üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained ning teisi erialasid, mis täiskasvanuharidusse panustavad.

Mitme aine õpetaja - https://www.tlu.ee/hti/mitme-aine-opetaja
Hariduse juhtimine - https://www.tlu.ee/hti/hariduse-juhtimine#oppejoud
Andragoogika - https://www.tlu.ee/hti/andragoogika-MA#oppekava-ja--ained-

Edu Liisale, edu ka Sulle, tulevane tudeng!

Liisa Puusepa soovitused:

  • hooli iseendast ning panusta oma vaimsesse ja füüsilisse heaollu;
  • hooli koostööst ja inimestest, kellega sa koostööd teed, lähtu sealhulgas Tallinna Ülikooli väärtustest nagu avatus, kvaliteet, nõudlikkus, professionaalsus ja ühtsus;
  • hooli õppimisest ning mõtle, millised on Sinu õppimisviisid, kas need on mõjusad ja aitavad maailma paremaks muuta;
  • hooli maailmast ja jälgi oma tarbimisharjumusi (sh jäätmete teket) ning mõtle, kas on kohti, kus oma käitumist muuta saaksid;
  • hooli ühiskonnast ja teadustööd tehes mõtesta, kas saadud tulemused teevad ühiskonda paremaks, aitavad kaasa tarkadele poliitilistele otsustele;
  • hooli ajast - nii enda kui teiste omast!
  • ole see, kellelt õppida!