Humanitaarblogi

Vene keele kui võõrkeele õpetaja: minule on abiks kogemus, kuidas ise vene keele nullist selgeks sain

Eva Viidemann on noor vene keele õpetaja Jüri Gümnaasiumis, kes sai õpetajahariduse Tallinna Ülikoolist ning pole kordagi oma erialavalikut kahetsenud.

Eva Viidemann, vene keele õpetaja
  • Millal ja kuidas jõudsite otsuseni õppida vene keele kui võõrkeele õpetajaks?

Tallinna Ülikooli üliõpilaseks sain 2012. aastal, tegin nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi siin. Juba põhikoolis teadsin, et vene keel on see minu asi. Põhirõhk saigi pandud sellele – olümpiaadid, konkursid, laagrid, sest kodust venekeelset tausta mul pole ja iga võimalust harjutamiseks tuli ära kasutada. Viimasel kahel vabariiklikul vene keele olümpiaadil teisele kohale tulnuna oli vaba voli valida ülikool ja eriala ning Tartusse kolimine mind ei paelunud. Hiljem tuli see otsus kasuks, sest sain enda kooli tagasi minna, seekord õpetajana. Õpetajaks hakkamine tuli iseenesest – valisin arstiõpingute ja filoloogia vahel ja otsustasin viimase kasuks, sest öösiti töötada kohe üldse ei taha. Pole kordagi kahetsenud!  

  • Millised on eredamad mälestused ülikoolist?

Minu vene keele oskus gümnaasiumi lõpul oli tunduvalt parem kui enamikul praegu lõpetavatest noortest, kuid siiski olin esimestel kuudel nagu kala kuival – ahmisin ainult õhku ja mõtlesin, kuhu küll sattusin. Kui enam jälgida ei jõudnud, siis panin silmad kinni ja lihtsalt nautisin seda ilusat, keerulist keelt. Sain eksamid sooritatud ja isegi 100 parima esmakursuslase hulka.

Julgus vene keeles suhelda ja mõnikord loengutes ka arvamust avaldada tuli pärast ääretult huvitavat Erasmuse-semestrit Poolas. Seal lihtsalt polnud valikut – pidid vene keeles rääkima (ainult ülikoolis muidugi) või ei saanud hindeid.

  • Kas ja kuidas on Tallinna Ülikoolist saadud haridus aidanud igapäevases töös?

Kindlasti tunnen ennast enesekindlamalt – tean, et olen läbinud professionaalse koolituse edukalt. Üldpedagoogilistest loengutest võtsin kaasa palju reaalselt toimivaid võtteid. Eriti meeldisid need loengud, kus õppejõud õpetas nii, nagu ta eeldab, et me seda enda õpilaste peal tegema peaks.

  • Millised on õpetaja ameti rõõmud?

Rõõm õpetajaametist sõltub õpetavatest klassidest. Väikestega on rohkem tööd, kuid annavad enim tagasi – häid sõnu, usaldust, lehvitusi, isegi kallistusi. Mina töötan 6.-9. klassiga ja seal on vähem rõõme igapäevaselt, kuid hea päev annab energiat mitmeks kehvaks. Mind rõõmustab, kui õpilane on pingutanud, asja selgeks teinud või tahab seda teha ja küsib rohkem kui hädavajalik.

Ja muidugi meeldib õpetajaameti tsükkel vaheaegadega, mitmed pidupäevad ja just seepärast ei mõtle ma ühegi muu töö peale. Õpetajat tänatakse, kiidetakse ja iga päev saab esineda – veidi edevust peab olema!

  • Millised on parimad meetodid vene keele õpetamiseks?

Vene keele õpetamisel tuleb hoida huvi ja ainult õpikust ei piisa enam ammu. Kasutan laule, kuhu jätan lüngad ning õpilasel tuleb need kuulates täita. Nii teavad nad, et vene muusika on rohkem kui "Miljon tulipunast roosi" või "Helesinine vagun"; me kuulame näiteks Egor Kridi, Sergei Lazarevi ja Vremja i Steklo. Kaasan õpilaste lemmikut inglise keelt, sest palju harjutusi ja seletusi on sedasi mõistetavamad. Iseenesest mõistetav on kasutada Kahooti, Youtube’i, Quizletit, sest nii on tunnis präänik ja Quizleti abiga on vene keel alati taskust võtta.

Kuigi keeleõpe ja eriti palju kardetud vene keele õppimine on tõsine töö, siis ei karda ma õpilaste naljadega kaasa minna ja tunnis ennast vabalt tunda.

  • Miks julgustate noori valima vene keele õpetaja ametit?

Vene keele õpetajaid on hädasti tarvis ja just neid, kes valdavad tänapäevaseid metoodikaid. Minule on abiks mu hindamatu kogemus sellest, kuidas ise vene keele nullist selgeks sain. Usun, et tänu sellele olen ennetanud palju küsimusi veel enne, kui tekib segadus ja õpimotivatsioon langeb. Kui oled selle tee ise läbi teinud, siis parim, mida teha saad, on seda jagada teistega!

  • Miks alustada või jätkata oma kõrgharidusteed Tallinna Ülikoolis?

TLÜ õpetajakursus on praktiline ja võimaldab ühildada (koolis) töötamise ja õppimise. Kõige parem ongi õpetajakoolitust läbida samal ajal pidevalt töötades, sest nii saab värsket kogemust loengutes rakendada või värskelt loengutes saadut kohe tunnis rakendada.