Õppekava saab õpingute jooksul vahetada avalduse alusel, kandideerides vabanenud õppekohale. See on võimalik õpingute esimese nominaalaasta jooksul. Akadeemiline üksus otsustab, kas ta on nõus õppekava vahetajat vastu võtma või mitte. Teiseks on võimalus uuesti sisse astuda ning pärast õppetöö algust taotleda soovi korral varasemate õpingute arvestamist õppekava täitmisel (VÕTA). Sisseastumine toimub kord aastas suvel. Lisaks saab õpinguid alustada eksternina ning õpinguid saab rikastada, valides teise erialaga seotud kõrvaleriala või vabaaine ning jätkates uue erialaga järgmisel kõrgharidusastmel.

Igal juhul on enne eriala vahetamist mõistlik mõtted läbi arutada ülikooli karjäärinõustajaga või õppenõustajaga. Nii on kindel, et oled kursis kõigi võimalustega ja teed teadliku valiku.