Konverents

Üliõpilaste teadustööde konverents

03.05.2019 kell 11:00 - 14:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

3. mail algusega kell 11 toimub Tallinna Ülikooli ruumis M-225 iga-aastane üliõpilaste teadustöödele pühendatud konverents. Konverentsil peavad ettekandeid TLÜ üliõpilaste teadustööde konkursil auhinnalise kohaga premeeritud bakalaureuse-, magistri-, ja doktoritööde autorid. Ettekannete järel antakse võitajtele ja nende juhendajatele üle auhinnad.

 

Kava

11.00               avasõnad

11.05–11.15    teadusprorektor Katrin Niglase sõnavõtt

11.15–11.30    Lauraliisa Mark "Eesti noorukite depressiivsed ja suitsidaalsed mõtted ning depressiivsete ja suitsidaalsete mõtete seos valitud riskikäitumistega" (juhendajad professor Airi Värnik ja professor Merike Sisask; ühiskonnateaduste instituut)

11.30–11.45    Andra Õismaa "Tervise mõiste käsitlus argiarusaamades" (juhendaja dotsent Mari Uusküla; humanitaarteaduste instituut)

11.45–12.00    Olga Lupanova "“Aga kus osaleda?“ ─ üle 60-aastaste meeste sotsiaalse osalemise kogemused" (juhendaja lektor Reeli Sirotkina; ühiskonnateaduste instituut)

12.00–12.15    Kristi Kartašev "Prokrastinatsiooni tähendused täiskasvanud õppija jaoks" (juhendaja professor Larissa Jõgi; haridusteaduste instituut)

12.15–12.30    Rita Niineste "Keelelõhe kui eetiline mõiste" (juhendaja lektor Andres Luure, humanitaarteaduste instituut)

12.30–12.45    Kelly Hrupa "Vabadusest ja austusest Kanti ja Patañjali jälgedes" (juhendaja lektor Andres Luure, humanitaarteaduste instituut)

12.45–13.00    Anna Silem  "Välisüliõpilaste hoiakud Eestisse jäämise suhtes õpingute lõpetamisel ja kommunikatsiooni olulisus võõra kultuuriga kohanemise protsessis" (juhendaja professor Anastassia Zabrodskaja; Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut)

13.00–13.15    Pauline Kommer "Tööturu sobitamisfunktsioonist" (juhendaja professor Andi Kivinukk; digitehnoloogiate instituut)

 

 

Kohtume konverentsil!