Oodatakse kaastöid 11. Lotmani konverentsile

11. Lotmani konverents kannab nime TIME, HISTORY, BIOGRAPHY: LOTMAN IN CONTEXT. Korraldajad ootavad kaastöid tuleva aasta 31. maist 2. juunini toimuvale konverentsile.

lotmani joonis

Konverentsile oodatakse kaastöid inglise ja vene keeles (konverentsi töökeeled). Kõnelejale eraldatakse 2030 minutit: 20 ettekandeks ja 10 diskussiooniks.

 

Ettekande ideed palutakse saata hiljematl 15. veebruariks 2019, sealjuures:

  • pealkiri ja lühikokkuvõte (kuni 2000 tähemärki tühikutega)
  • Lühike ettekandja CV (nimi, tööandja, akadeemiline kraad, akadeemiliste huvide kirjeldus - kuni 1000 tähemärki tühikutega).

Korraldajad valivad ettekandjad hiljemalt 15. märtsiks 2019.

Ingliskeelsed ettekanded palume saata Piret Peikerile.

Venekeelsed ettekanded palume saata Tatjana Kuzovkinale.

 

Rohkem infot konverentsi ja teemade kohta (inglise keeles) siit.