Teade

Valminud on teadusagentuuri teine grandiprojektide tulemuste kogumik

Valminud elektrooniline kogumik “Teadusrikas Eesti. Grandiprojektide tulemuste kogumik 2019” tutvustab ka kolme Tallinna Ülikooli teadlase Indrek Ibruse, Kalle Pihlaineni ja Kadri Tähe uuringuid.

Valminud on teine kogumik

Projektide lõpparuannete põhjal on koostatud 45 postrit, mille eesmärk on teadustulemusi laiemalt tutvustada ning erialavälisele avalikkusele lühidalt, arusaadavalt ja piltlikult selgitada, mis olid uurimistöö eesmärgid ja olulisemad tulemused ja miks need tulemused on olulised.

Tallinna Ülikooli poolt tutvustatakse järgnevaid uuringuid: 

  • Indrek Ibrus „Digitaalse audiovisuaalpärandi metadata standardite evolutsioon: Mõjud pärandipõhisele innovatsioonile ja kultuurimälu kureerimisele loovtööstuse poolt“
  • Kalle Pihlainen „Liigume edasi? Taasühendades kultuuriteooria kolm aluspõhimõtet“
  • Kadri Täht „Minu aeg, sinu aeg, meie aeg. Leibkondade ajakasutus – valik või paratamatus?“

Postrid on kogumikus esitatud nelja valdkonna kaupa: bio- ja keskkonnateadused, loodusteadused ja tehnika, terviseuuringud ning ühiskonnateadused ja kultuur. QR-koodide taga on peidus ka hulgaliselt täiendavat põnevat lugemist vastava projektiga seotud populaarteaduslikest kirjutistest.

Enamik postritest on valminud Eesti Teadusagentuuri ja uurimisprojektide juhtide koostöös. Tegu on järjekorras teise samalaadse kogumikuga.

Vaata kogumikku siit