Teade

Tallinna Ülikooli uurimisprojektid on ETAgi rahastamisettepanekute hulgas

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu 92 uurimisprojekti rahastamise ettepaneku hulgas on ka 5 Tallinna Ülikooli projekti.

Tallinna Ülikooli uurimisprojektid on ETAgi rahastamisettepanekute hulgas

Eesti Teadusagentuuri (ETAg) hindamisnõukogu esitas teadusagentuuri juhatusele ettepaneku rahastada 92 uut uurimisprojekti, mille hulgas on 8 järeldoktori-, 21 stardi- ja 63 rühmaprojekti. Ettepanekute hulgas on 5 Tallinna Ülikooli uurimisprojekti. Rahastuse kogumaht 2021. aastal on 16 miljonit eurot. Lõpliku rahastusotsuse teeb teadusagentuuri juhatus praeguse kava kohaselt detsembri lõpus.

Tänavuses grandivoorus rakendati suuniseid teadusvaldkondade rahastusproportsioonide järkjärguliseks muutmiseks. „Selle otsuse tulemusena ei lange mitte ühegi teadusvaldkonna grantide kogurahastus, kuid grandiraha juurdekasvud jaotuvad erinevalt. Seni väga suure rahastussurve all kannatanud sotsiaalteaduste, humanitaarteaduste ja kunstide ning põllumajandusteaduste ja veterinaaria valdkonna olukord paranes 1% võrra. Teadusvaldkondade tasakaalustatud arengu huvides langeb paraku seni üle 50% moodustanud loodusteaduste valdkonna osakaal 3% võrra,“ sõnas ETAg-i juhatuse esimees Andres Koppel. 

Suurima grantide arvuga (37) on loodusteadused, sellele järgnevad arsti- ja terviseteadused (15), tehnika ja tehnoloogia (12), humanitaarteadused ja kunstid (11) ning sotsiaalteadused (10). Vähim grante (7) on põllumajandusteaduste ja veterinaaria valdkonnas.

Grandisaajate hulgas on teadlasi kokku seitsmest Eesti teadus- ja arendusasutusest. Uurimistoetuste taotluste koguarv oli 416, neist menetlusse võeti 413. Lõpliku rahastusotsuse teeb teadusagentuuri juhatus pärast Haridus- ja Teadusministeeriumiga halduslepingu sõlmimist praeguse kava kohaselt detsembri lõpus.

Täpsemad arvandmed taotluste ja eraldatud grantide, edukuse, valdkondlike mahtude, asutustele jagunemise ning grandisaajate soolise jaotuse kohta leiab teadusagentuuri veebilehelt.