Teadus

Eesti Teadusagentuuri toetusega asuvad oma uuringuteemasid lahendama 5 TLÜ projekti

Sel aastal asuvad teadlased 92 Eesti Teadusagentuuri (ETAg) rahastatud uue uurimisprojekti raames otsima vastuseid küsimustele taas väga erinevatel teemadel galaktikatest geenideni.

5 TLÜ teadusprojekti said ETAgi toetuse

„Oluline on see, et algavad projektid esindavad kõiki erinevaid teadusvaldkondi. See tagab nii teaduse mitmekesisuse kui ka tasakaalustatud arengu. Hea meel on tõdeda, et meie tublid teadlased aitavad lahendada globaalseid ja suisa kosmilisi probleeme, kuid ajavad samas ikka ka nii-öelda meie oma Eesti asja,“ ütles ETAg-i uurimistoetuste osakonna juhataja Siret Rutiku.
 
Rahastuse saanud Tallinna Ülikooli teadusprojektid:

  • Daniele Monticelli „Tõlkimine ajaloos, Eesti 1850-2010: tekstid, tegijad, institutsioonid ja praktikad“
  • Indrek Ibrus „Kultuuri avaandmelahenduste avaliku väärtuse ahelad“
  • Marek Tamm „Digitaalne Liivimaa: keskaja Liivimaa digiajalooline analüüs (u. 1200–1550)“
  • Hannaliis Jaadla „Demograafiline nüüdisajastumine Eestis: pikaajaliste muutuste uus käsitlus“
  • Maria Erss „Õppija agentsuse kontseptsioon eesti- ja venekeelsete õppijate hulgas: Eesti gümnaasiumiõpilaste kogemused ja suhtumised agentsusesse“

  
ETAg-i sõnul on jagatavatele uurimistoetustele konkurents väga tihe ning oma pressiteates kommenteerivad nii: „Rahastuse saavad igal aastal vaid parimatest parimad – seekord rahuldati 413st hindamise läbinud taotlusest 92. Eesti teadlaste taotlusi hindavad enamasti välisretsensendid ja rahastatud projektide näol on seega tegu rahvusvahelises võrdluses väga tugevate teadlaste, uurimisrühmade ja projektidega. Kuna paratamatult pole võimalik kõiki taotlusi rahuldada, jäi rahastuseta veel mitmed tugevad uurimisteemad. Loodetavasti leitakse nende elluviimiseks siiski peatselt võimalus muul moel, arvestades eelmisel aastal suurenenud teadusrahastuse osakaalu riigieelarves.“ Teadusagentuur tutvustab algavate projektide käekäiku ja tulemusi edaspidi kindlasti laiemalt. Projektide lõplikke tulemusi on aga oodata umbes nelja kuni viie aasta pärast.
 
Nimekirja kõigist rahastuse saanud teadusprojektidest ja uurimistoetuste taotlusvooru kokkuvõtte leiab ETAg-i veebilehelt.