Teade

Ilmus "Teadusrikas Eesti - grandiprojektide tulemuste kogumik 2020"

„Teadusrikkas Eestis“ saab tutvuda 102 Eesti Teadusagentuuri poolt rahastatud ja 2020. aastal lõppenud uurimisprojektiga. Nende seas on 8 TLÜ teadlase juhitud 9 projekti.

Teadusrikas Eesti

Kogumiku eesmärgiks on lühidalt, arusaadavalt ja piltlikult selgitada, mis oli uuritav probleem, mis oli uurimisprojekti eesmärk, mis olid olulisemad tulemused ning kellele ja miks need tulemused on olulised. 

Uurimistoetuste osakonna juhataja Siret Rutiku kirjutas sissejuhatuses: "Tulenevalt probleemipüstitusest on tutvustatavad projektid väga erinevad, ulatudes matemaatilistest teooriatest seadmete prototüüpideni, kultuuritõlgendustest digilahendusteni. Ja see ongi Eesti teaduse rikkus. Vaadates uurimisteemasid ja saavutatud tulemusi, leiame palju olulist nagu nt kliima soojenemine, Eesti järvede ja metsade seisund, raskete haiguste ennetamine, noorte tervisekäitumine, kultuurikonfliktid jne. Seega ei saa kohe kindlasti väita, et meie teadus oleks „elukauge“, et teadlased ei panusta Eesti ühiskonna või majanduse või laiemalt kogu inimkonna ees seisvate väljakutsete lahendamisse." 

Tallinna Ülikooli eksperdid ja projektid kogumikus on järgmised:

"SKALEERITAVA TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE FÜKOERÜTRIINI PUHASTAMISEKS PUNAVETIKAST FURCELLARIA LUMBRICALIS PÄRINEVATEST EKSTRAKTIDEST", loodus- ja terviseteaduste instituudi biopolümeeride keemia professor Rando Tuvikene. Probleem: Väinamere punavetikas - kuidas sellest toota väärtuslikku toorainet?

"KULTUURILISED MUUTUSED JA KONFLIKTID: TEOREETILINE MUDEL", humanitaarteaduste instituudi Aasia uuringute professor Rein Raud. Probleem: Kultuuri areng - kuidas tekivad ühiskonnas konfliktid?

"PÄRAST PLAHVATUST: AUTOBIOGRAAFIA, SUBJEKTSUS JA LAUSUNG JURI LOTMANI VIIMASTES KIRJUTISTES", humanitaarteaduste instituutdi vanemteadur ja Juri Lotmani semiootikavaramu vanemteadur Tatjana Kuzovkina. Probleem: Juri Lotmani fenomen - kuidas see kujunes? 

"VARANE DEMOGRAAFILINE NÜÜDISAJASTUMINE EESTIS: 19. SAJANDI MAA- JA LINNAÜHISKONNA MIKRO-UURIMUS", ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur Martin Klesment. Probleem: Rahvaarvult väike Eesti - 19. sajandil alanud arengute tulemus?

"RELATSIOONILINE LÄHENEMINE NURJATUTE PROBLEEMIDE VALITSEMISELE", ühiskonnateaduste instituudi poliitikateooria professor Peeter Selg. Probleem: Poliitika - kuidas kirjeldada keerulisi suhteid? 

"DIGIAJASTU KEERUKUSED EUROOPA LIIDU VÄIKERIIKIDE AUDIOVISUAALTÖÖSTUSTELE", Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediamajanduse ja -juhtimise professor Ulrike Rohn. Probleem - audiovisuaaltööstuse kasv - kuidas Eestil läheb rahvusvahelises konkurentsis?

"GOPROSOCIAL: NEUROKINEMAATILINE SÜSTEEM PROSOTSIAALSE KÄITUMISE HINDAMISEKS JA TREENIMISEKS", digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Aleksander Väljamäe. Probleem: Neuroteater - kuidas saab kunsti abil edendada teadust?

"FUNKTSIONAALSED POLÜSAHHARIIDID MEREVETIKATEST", loodus- ja terviseteaduste instituudi biopolümeeride keemia professor Rando Tuvikene, Probleem: Merevetikad - kuidas avardada nende kasutusvõimalusi?

"PROFESSIONAALSE ARENGU DIGITAALNE ÖKOSÜSTEEM KOOLITAJALE", digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia professor Kairit Tammets. Probleem: Digitaalne õpiökosüsteem - kuidas kombineerida õppimist toetavad faktorid üheks tervikuks? 

Tutvu kõikide teadlaste ja projektidega siin