Teade

TLÜsse esitati vastuvõtuperioodil peaaegu 8000 avaldust

Sel aastal esitati sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu Tallinna Ülikooli õppima asumiseks üle 6600 avalduse, mis üsna täpselt kordab mullust tulemust. Kui kokku lugeda samuti välisriikide kodanikelt laekunud avaldused (rohkem kui 1300), esitati vastuvõetuperioodil Tallinna Ülikooli pea 8000 avaldust. ELi kodanikud, kes on omandanud keskhariduse Soomes või Lätis, saavad avaldusi esitada 5. augustini.

tudengid

Bakalaureuseõppe ja rakenduskõrghariduse erialadele laekus Eestist rohkem kui 5000, magistriõppe erialadele 1564 ja doktoriõppesse 63 avaldust. Kõige suurem konkurss oli bakalaureuseõppe erialal haldus- ja ärikorraldus (15,84), järgnevad psühholoogia (13,05) ning reklaam ja suhtekorraldus (reklaami suund 10,93, suhtekorraldus suund 9,13). Magistriõppe edetabelit juhivad hariduse juhtimine (4,30), sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (3,69) ning alushariduse pedagoog (3,45).

 

Tallinna Ülikool plaanib õppima võtta rohkem kui 2000 uut üliõpilast. Sisseastumiseksamid bakalaureuse- ja magistriõppesse toimuvad 3. kuni 11. juulini. Bakalaureuseõppesse vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse sisseastumise infosüsteemis SAIS 12. juulil, magistriõppesse vastuvõetud aga jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 12. juulil. 

Õppima asumise soovist tuleb teada anda kolme päeva jooksul pärast vastuvõtmise teate saamist.

Lisainfo: Grete Mai Keert, Tallinna Ülikooli õppekorralduse spetsialist, gretemay@tlu.ee