Konverents

Hariduskonverents 2021 "Kuidas haridus uueneb?"

Haridusteaduste instituut

17.09.2021 kell 09.30 - 16.30

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Konverentsil uuritakse, kuidas ülikool aitab hariduse uuenemisele kaasa. Perioodil 2018–2021 on haridusteadlastest ja tegevõpetajatest meeskonnad töötanud koostöös, et luua haridusuuendust toetavaid ja tõenduspõhiseid teenuseid haridusasutustele. Ehk on mitmedki kuulnud märksõnadest nagu Tulevikukool, kooliuuring, Meie Maailm, Õpime mõttega, Me loeme, õppijale tähenduslikud muuseumitunnid jne. Konverentsil avatakse nende märksõnade taga olevaid teoreetilisi lähenemisi, katsetamise käigus kogutud andmeid ning osalejate kogemusi haridusuuenduse rakendamisest ehk teeme kokkuvõtteid projektist “Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine Tallinna Ülikoolis”.

Haridus uueneb

Hariduskonverents 2021

Veebis jälgimise info

Ülekande vaatamiseks ja küsimuste küsimiseks mine worksup.com (event id HARIDUS2021).

Otselink

Ajakava

9.30 registreerumine
10.00 avamine
 • haridus- ja teadusminister Liina Kersna

 • TLÜ rektor Tõnu Viik

10.15 Kuidas haridus uueneb? Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamisest Tallinna Ülikoolis
 • TLÜ haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun
10.25 plenaarsessioon “Mida teame rohkem Eesti haridusest, õpetajatest ja õpilastest kooli ja ülikooli koostöös?”
 • 10.25–10.40 "Kuhu liiguvad Eesti õpetajate ja õpilaste ootused õppimisele? Sõnumeid kooliuuringutest" (TLÜ sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets)

 • 10.40–10.55 "Mida teame rohkem õpilaste õpioskustest ja õpetajate oskustest neid toetada?" (TLÜ koolipsühholoogia professor Eve Kikas)

 • 11.00–11.20 "Mida teame rohkem uuenduste omaksvõtust koosloome meeskondades?" (TLÜ õpikeskkonna uuringute vanemteadur Terje Väljataga; TLÜ haridustehnoloogia professor Kairit Tammets)

 • 11.25–11.40 "Samm-sammult teadus- ja tõenduspõhisema õpetajakoolituse suunas" (TLÜ õpetajahariduse professor Katrin Poom-Valickis)

 • 11.45–12.00 "Mida teame rohkem koolide uuenemisest tulevikukoolis?" (TLÜ hariduse juhtimise professor Eve Eisenschmidt)

12.00 haridusuuenduslike algatuste tunnustamine ja auhinna pälvinud haridusuuenduse tutvustamine

Auhinna annavad üle:

 • TLÜ haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun

 • TLÜ haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi

12.15 lõuna
13.00 paralleelsessioonid I "Kuidas aitame kaasa hariduse uuenemisele?"
 • Õpi- ja sotsiaalset pädevust arendavad programmid (moderaator: haridusteaduste instituudi hariduspsühholoogia dotsent Elina Malleus-Kotšegarov). Töötoa eesmärgiks on tutvustada õpi- ja sotsiaal-emotsionaalset pädevust arendavate programmide sisu ning piloteerimise kogemusi ja tulemusi. "Õpime mõttega" programmi eesmärk on anda õpetajatele vahendid, et toetada õpilasi efektiivsete õpistrateegiate rakendamisel ja teadvustamisel. Programm "Me loeme" toetab õpilaste teadlikkust lugemise protsessist ja lugemisstrateegiatest, võimaldab harjutada strateegiate kasutamist ning õppima oma õppeprotsessi eesmärgistama ja hindama. "Meie Maailm" programmi eesmärk on toetada süsteemselt sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengut inimeseõpetuse tunni raames kogu II klassi jooksul. Töötoa läbiviijad on Eve Kikas, Liis Hennok, Piret Soodla, Maris Juhkam, Kristiina Treial, Evelin Õunap.

 • Õppejõud õpib ja uurib: õpetamis- ja juhendamisalaste oskuste areng professionaalselt õppides (moderaator: Mairi Matrov). Töötuba toimub kogemuskohvikuna, mis on üheks võimaluseks, kus õppejõud õpib ja peab tähenduslikke vestlusi. Menüüs on koka tervitus, eelroog (õppejõudude professionaalse arengu toetamise mudel ja selle rakendamine TLÜ-s), pearoog (õpetamis- ja juhendamisalaste oskuste arendamise võimalused) ja dessert (kogemuslugu). Töötoa läbiviijad on TLÜ kõrgkoolididaktika arendaja Mairi Matrov, andragoogika lektor Katrin Karu ja kommunikatsiooni dotsent Katrin Aava, prantsuse keele dotsent Merilyn Meristo ja digitehnoloogiate instituudi nooremteadur Linda Helene Sillat. Töötuppa on oodatud õppejõud ja professionaalset arengut toetavad töötajad kõrgkoolides. 

 • Idud kooli (moderaatorid: Janika Leoste, Kairit Tammets). Töötoa eesmärgiks on tutvustada õpetajatele kuue haridustehnoloogia iduettevõtte lahendusi, mida on pool aastat arendatud koos õpetajatest ja teadlastest mentoritega: EDULOG aitab õpetajal oma tunnitegevusi andmepõhiselt analüüsida; NOORTE VABAMU on iseõppimiskeskkond ja ürituste sari ühiskondlikult aktiivsetele noortele, kes tahavad lisaks kooliprogrammile omal käel elulistel teemadel silmaringi laiendada; KOLM PÕRSAKEST eesmärk on inspireerida katsetamisjulgust, uudishimu, teaduspõhisust ja ambitsioonikust tegevuskastide abil; TEMU ehk Tervisemuuseumi meeskonna loodav MIO („Minu imeline olemus“) õpiveeb on 12-19-aastastele noortele suunatud bioloogia ja inimeseõpetuse teemasid kattev digikeskkond; KOODIKOOL toob programmeerimise ja IT teadmised kõikidesse koolidesse kasutades skaleeritavaid lahendusi; TAUT koondab ja struktureerib klassiruumi vestlused ühes ainsas platvormis, kus on võimalik läbi viia tunde, hoiustada õppematerjale ja hoida ka vanemaid kursis sellega, mis koolis toimub. Sihtgrupiks on keskkool (direktor, õpetajad, õpilased, vanemad). Tutvu teemadega täpsemalt.

14.30 kohvipaus Mare aatriumis
15.00–16.30 paralleelsessioonid II "Kuidas aitame kaasa hariduse uuenemisele?"
 • Haridusuuenduslikud lahendused õpetajate koostöös (moderaator: TLÜ nooremteadur Kadri Mettis). Töötoas tutvustatakse eri ainevaldkondade õpetajate ja ülikooli teadlaste koostöös loodud haridusuuenduslikke lahendusi: loovainete lõimitud õpetamine; õppijale tähenduslikud muuseumitunnid; ainealase kirjaoskuse koostöine arendamine; koostöine võõrkeele ja aine lõimitud õpe; ajarännak kui ajalooteemade lõimimise viis. Lahendusi tutvustavad didaktikaarendusrühma esindajad Merilin Aruvee, Jane Remm, Ilona Kroon, Merle Jung, Aleksandra Ljalikova, Mare Oja. Töötoas arutletakse, kuidas levitada didaktilisi uuendusi teenuspakettidena aineõpetajate hulgas ning millised on edasised arendus- ja uurimissuunad. Töötuppa on oodatud õpetajad, kes on huvitatud lõimitud ja koostöisest õpetamises.

 • Tulevikukool – tõenduspõhiste muudatuste juhtimise võimalused (moderaator: TLÜ täiendusõppe arendusjuht Krista Keedus). Töötoas tutvustatakse kooliarendusmetoodikat ning selle näiteid erinevate muudatuste rakendamisel. Kooliarendusmetoodikat on Tulevikukooli meeskond kasutanud lasteaedadest kuni kutseõppeasutusteni. Samuti on erinevate partneritega koostöös arendatud programmi sisuliste muutuste kitsamast fookusest lähtuvalt ettevõtlikkusest kuni vaimse tervise toetamiseni. Tulevikukooli kooliarendusmetoodikast saadud kogemuste üle arutlevad Tervise Arengu Instituudi nooremteadur Karin Streimann, Tulevikukooli arendusprogrammi koolitaja ja konsultant Jüri Käosaar ning programmis osalenud haridusasutuste poolt Kadrian Allika Pelgulinna Gümnaasiumist ning Imbi Raasuke ja Kaire Korkma Tallinna Tuule Lasteaiast. Töötuppa on oodatud koolijuhid ja teised muutuste eestvedajad õppeasutustes. 

 • Eduspace: tõenduspõhise haridusuuenduse inkubaator (moderaator: haridusteaduste instituudi õpikeskkonna uuringute vanemteadur Terje Väljataga). Töötuba pakub võimaluse heita pilk Eduspace’is läbiviidud uuringutele, katsetada olemasolevaid tehnoloogilisi lahendusi ning uurimiseks vajalikke tööriistu ning saada ülevaade Eduspace’i võimalustest haridusuuenduste läbiviimisel ja uurimisel. Vaata EduSpace võimalusi. Töötoa sihtgrupiks on õppejõud, didaktikud, tudengid, õpetajad ja firmad, kes on huvitatud tõenduspõhisest haridusuuendusest.

Päevajuht: Gertha Teidla-Kunitsõn

Kohapeal osalejatelt kontrollitakse vaktsineerimisepassi/immuniseerimistõendit või COVID-19 läbipõdemise tõendit (läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testist 180 päeva) või tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud negatiivset COVID-19 testitõendit (SARS-CoV antigeen-RTD test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne konverentsi; SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne koolitust). Tõendeid kontrollitakse konverentsi registreerimise lauas ning vajadusel palutakse isikusamasuse tõestamiseks esitada ka isikut tõendav dokument. Palume arvestada, et kohapeal kiirtestimise võimalust ei ole.

logo