Rektor Tiit Land: "Head tudengid, ärge tegelege enesepettusega"

Hiljuti küsis minult Tudeng TV, et kas ma tean, kes on fantoomtudeng," rääkis Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land 1. septembril peetud uue õppeaasta pidulikul avaaktusel. "Jah, ikka tean. Fantoomtudeng on nagu olemas ja nagu ei ole ka. Ka minu loengus on olnud fantoomtudengeid. Ta istub küll loengus, kuid tegelikkuses suhtleb sotsiaalvõrgustikus. Ta tegeleb enesepettusega, sest usub, et loenguruumis füüsiline viibimine annab parema eksamitulemuse. Head tudengid, ärge tegelge enesepettusega."

"Hiljuti küsis minult Tudeng TV, et kas ma tean, kes on fantoomtudeng," rääkis Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land esmaspäeval, 1. septembril peetud uue õppeaasta pidulikul avaaktusel. "Jah, ikka tean. Fantoomtudeng on nagu olemas ja nagu ei ole ka. Ka minu loengus on olnud fantoomtudengeid. Ta istub küll loengus, kuid tegelikkuses suhtleb sotsiaalvõrgustikus. Ta tegeleb enesepettusega, sest usub, et loenguruumis füüsiline viibimine annab parema eksamitulemuse. Head tudengid, ärge tegelge enesepettusega."

Lisaks tervituskõnedele esitleti 1. septembri aktusel Tallinna Ülikooli uusi professoreid, kes on valitud ametisse viimase aasta jooksul. Professorisallid said Itaalia uuringute ja semiootika professor Daniele Monticelli, andragoogika professor Larissa Jõgi ja bioloogia professor Madis Metsis. Aktusel esinesid Tallinna Ülikooli meeskoor, naiskoor, kammerkoor ja sümfooniaorkester, dirigeeris Martin Sildos.

Järgneb rektor, professor Tiit Landi kõne 1. septembril pidulikul avaaktusel peetud kõne täispikkuses.

"Lugupeetud üliõpilased, professorid, kolleegid ja külalised, head sõbrad!

Soovin meile kõigile head algavat uut õppeaastat!

Täna alustab Tallinna Ülikoolis esmakordselt õpinguid ligikaudu 2700 üliõpilast. Nendest üle 1800 on bakalaureseõppe esmakursuslased ning ligi 900 tudengit jätkab oma haridusteed tõelise akadeemilise hariduse omandamise suunas, alustades õpinguid magistriõppes. Võrreldes mulluse õppeaastaga on tõusnud just magistriõpinguid alustavate tudengite osakaal, mis teeb mulle mõistagi head meelt. Samal ajal oli Tallinna Ülikool sisseastujate suhtes nõudlikum, tõstes vastuvõtulävendit võrreldes eelmise õppeaastaga 5 palli võrra. Ka see teeb mulle head meelt, kuna kõrgem lävend annab eelduse õppekvaliteedi tõusuks, mida riik ja partnerid meilt ootavad.

Veel teeb mulle head meelt, et kraadiõppes alustab õpinguid ligikaudu 230 välistudengit. Nendele lisandub 250 uut vahetustudengit. Me oleme rahusvaheline ülikool.

Head bakalaureuseõppe esmakursuslased! Lubage tänasel päeval anda teie uuele haridusteele kaasa mõned soovitused.

Esimene soovitus on mõistagi õppida. Õppimine tähendab ennekõike aktiivset osalemist õppetöös ning mitte ainult eksami sooritamist. Hiljuti küsis Tudeng TV, et kas ma tean, kes on fantoomtudeng. Jah, ikka tean. Fantoomtudeng on nagu olemas ja nagu ei ole ka. Ka minu loengus on olnud fantoomtudengeid. Ta istub küll loengus, kuid tegelikkuses suhtleb sotsiaalvõrgustikus. Ta tegeleb enesepettusega, sest usub, et loenguruumis füüsiline viibimine annab parema eksamitulemuse.

Head tudengid, ärge tegelge enesepettusega. Olge nõudlikud, nii enda kui õppejõudude suhtes. Andke meile tagasisidet. Seadke endale juba täna eesmärgiks, et kolme aasta pärast jätkate oma haridusteed magistriõppes.

Suhelge ja olge aktiivsed ka väljaspool loenguruume, väljaspool virtuaalset sotsiaalvõrgustikku. Ülikooli seinte vahel loodud reaalsed suhted kestavad kaua ja võivad määrata teie saatuse aastaid hiljem.

Osalege aktiivselt üliõpilaskonna tegevuses. Üliõpilaskond on loodud kaitsma teie huve ning esindama teid väljapool oma alma mater´it.

Viimane, kuid mitte vähem tähtis soovitus teile on olla rahvusvaheline tudeng. Õppige semester või kaks vahetusüliõpilasena mõnes välisülikoolis. Tallinna Ülikoolil on üle poolesaja partnerülikooli üle maailma ning vahetusüliõpilasena on võimalik õppida enam kui 600 Euroopa ülikoolis.

Hea ülikoolipere,

Tänane, 1. september on ka tarkusepäev. Tarkus ei tähenda mitte ainult teadmisi oma kindlal erialal, vaid ka üldpädevusi, kriitilist mõtlemist ja julgust oma arvamust välja öelda. Samuti sisaldab tarkus eetilist ja moraalset dimensiooni, sallivust ja tolerantsust. Kutsun üles kogu ülikoolipere olema üksteise suhtes hoolivad ja toetavad, mõistma üksteise soove ja võimalusi. Üksteist toetades ja koostööd tehes saame me ülikoolina areneda ja kasutada paremini oma täit potentsiaali.

Soovin kogu ülikooliperele edukat ja teguderohket uut akadeemilist aastat!"