Filmi- ja meediablogi

Nüüdismeedia eriala televisiooni suunale kandideerijate KKK

tele mooduli KKK

Vastuseid magistrikava televisiooni suuna kohta annab õppekava värske juht Olle Mirme.
 
Õppekava juhi vahetumine võib paljugi muuta. Eelmine õppekava juht oli teatavasti Urmas Eero Liiv. Mis saab nüüdismeedia televisiooni suuna õppekaval olema teistmoodi kui seni?
 
Televisiooni õppekava ei vaja rapsivat revolutsiooni, vaid mõtestatud evolutsiooni. Tase, kust edasi minna, on ju väga tugev. Seda on kinnitanud ka minu isiklikud kokkupuuted nii tänavu lõpetanud kui ka varasemate kursuste teleüliõpilastega. Kõik andekad ja professionaalse töössesuhtumisega inimesed.
 
Tähtis on hoida akadeemilise ja praktilise poole tasakaalu. Loomulikult eeldab magistriõppe tase laia silmaringi ja teadmisi ka väljaspool oma eriala. Samas on televisioon väga spetsiifilisi oskusi ja praktilisi kogemusi nõudev valdkond. Paljusid asju pole võimalik loengu-vormis omandada, meistriks saadakse üksnes ja ainult harjutades. Kursust alustamegi absoluutsest ABC-st: kuidas kaameraga filmida ja salvestatud materjali soovitud vormi monteerida.
 
Keda Sa ootad televisiooni suunale õppima?
 
See pole eeltingimus, aga mingisugunegi varasem kokkupuude valdkonnaga oleks abiks. Ma ei pea silmas kitsalt televisiooni, vaid meediat selle kõige laiemas tähenduses. Aga isegi kui inimene tuleb hoopis muult elualalt, peaksid ta tuleviku-ambitsioonid seonduma ikkagi audiovisuaalse maailmaga. Tugev motivatsioon kaalub kogemuste puudumise üles, nii et uks on tõepoolest kõigile avatud.
 
Kas siht peab jääma ikkagi tele raamidesse?
 
Televisioon ei tähenda enam ammu pelgalt klassikalist lineaarset teleprogrammi. Voogedastus, sotsiaalmeedia, online-väljaanded, Youtube’i kanalid – määrava tähtsusega pole mitte tehniline väljund, vaid selle vahendusel pakutava sisu kvaliteet.
 
Magistrikursuse peamine eesmärk on õpetada pildi ja heliga lugu jutustama. Avardada arusaama selle lõpututest võimalustest ning inspireerida igaüht oma isikupärast teed leidma.

Kui tihti toimub õppetöö?

Peab arvestama, et  toimub igal nädalal neljapäeva pärastlõunast laupäeva õhtuni ning vajadusel ka tööpäevade õhtutel. Erandjuhul toimub õppetöö ka mõnel muul päevasel ajal.