1. TLÜ e-posti aadress

Õpingutega seotud suhtlemiseks kasuta alati TLÜ e-posti aadressi. Jälgi, et e-õppe keskkondade kontod (HTM Moodle ja eDidaktikum) oleksid seotud just tlu.ee aadressiga. Juhised e-posti muutmiseks oma profiilis HTM Moodle’s.

2. E-kirja allkiri

Ametlikus suhtluses õppejõule või ülikooli töötajatele e-kirju saates lisage kirja lõppu alati oma täisnimi, eriala ja kursus. Võimalusel kasutage allkirja loomise funktsiooni oma meiliprogrammis või seadetes.

4. E-õppe keskkonna konto

Õppija peab endale ise konto looma:

 1. HTM Moodle* kasutamiseks - juhised
 2. eDidaktikumi kasutamiseks - videojuhis
 3. Google Classroomi saab kasutada olemasoleva TLÜ kontoga (NB! Mitte isikliku Gmaili kontoga!).

* NB! Juhul kui sa oled eelneva koolis kasutanud HTM Moodle’t, siis saad sama kontot edasi kasutada! Probleemide korral kirjuta kasutajatoele. Vt alapunkt “Kasutaja andmete muutmine” - kuidas muuta HTM Moodle’s oma konto e-posti aadress TLÜ e-posti aadressi vastu.

5. E-õppe keskkonnas kursusel registreerumine

ÕISis õppeainesse registreerimine ei tähenda, et oled automaatselt lisatud kursusele HTM Moodle’s, Google Classroomis või eDidaktikumis. Tavaliselt teavitab kursuse olemasolust e-õppe keskkonnas õppejõud või on see info koos kursuse lingiga kirjas ÕISis kursuseprogrammis. Kursuse sisule (materjalidele ja ülesannetele) ligi pääsemiseks pead: 

 1. HTM Moodle’s kursusele ise registreerima - juhised on siin.
 2. Google Classroomis toimuvale kursusele saab ise registreerida kas lingi või koodi abil (õppejõud jagab)
 3. eDidaktikumis liituma vastava kursuse/aine grupiga ja ootama, millal õppejõud liitumise kinnitab. 

6. Ülevaade e-õppe keskkonnast

E-õppe keskkonnas (HTM Moodle, Google Classroom, eDidaktikum vm) proovi teha endale ülevaade, mis õppematerjalid seal on, millised on ülesanded ning muud õpitegevused ning millised on nende tähtajad. 

Kui sul jääb midagi ebaselgeks, küsi õppejõult!

 

7. Probleemide korral

 1. Seoses e-õppe keskkonna tehniliste küsimustega (HTM Moodle, Google Classroom, eDidaktikum, Panopto, Ouriginal) pöörduge e-õppe keskuse poole: eope@tlu.ee
 2. Seoses TLÜ kasutajakontoga pöörduge infotehnoloogia osakonna kasutajate administraatori poole. Kontaktid leiab siit: https://www.tlu.ee/kasutajakonto.

8. Loengud digivahendi abil

Juhul kui loengud toimuvad kontaktõppes digivahendi abil, siis:

 1. Ilmu õppesse kokkulepitud ajaks (õppejõud hilinejaid aktsepteerima ei pea).
 2. Loo privaatne ja õppimist võimaldav keskkond, mis toetab ka kaasõppijate õppimist (nt ära osale loengus autosõidul, ära kaasa õppesse kõrvalisi isikuid vms).
 3. Esine oma täisnimega ja võimalusel kasuta kaamerat. Kui sul ei ole kaamerat võimalik kasutada, siis teatud juhtudel, nt seminar vms on õppejõul õigus seda nõuda, muul ajal võib lubada pildi kasutamist.
 4. Ära jaga kolmandatele osapooltele veebis toimuva õppe linke ja paroole.
 5. Ära tee õppetegevusest helilist ja/või pildilist salvestust ilma läbiviija loata. Selline tegevus on vastuolus isikuandmete kaitse seadusega ja ülikool tõlgendab loata tegevust rikkumisena üldtunnustatud käitumisnormide vastu.
 6. Ole aktiivne, mõtle kaasa ja küsi küsimusi!

9. Loengusalvestused Panopto's

Kui õppejõud kasutab oma loengute vm olulise info edastamiseks videosalvestusprogrammi Panopto, siis olenevalt seadetest võib juhtuda, et video vaatamiseks pead sisse logima TLÜ kontoga.

 

10. Plagiaadituvastus Ouriginal'iga

Plagiaadituvastusprogrammi Ouriginal saab üliõpilane kasutada vaid õppejõu abil, st oma töö kontrollimiseks on kaks võimalust:

 1. Õppejõud jagab oma Ouriginali analüüsiaadressi (mis on sarnane e-posti aadressile) - üliõpilane näeb tulemust ainult juhul kui õppejõud seda temaga jagab!
 2. Üliõpilane laeb töö ülesse Moodlesse ning õppejõud on eelenevalt seadistanud Moodles ülesande selliselt, et töö liigub automaatselt Ouriginali - üliõpilane näeb tulemust juhul kui õppejõud on selle Moodles seadistanud ning lubanud.