YCT (Youth Chinese Test) ehk 中小学生汉语考试  on hiina keele standardiseeritud test, mis on mõeldud põhikooli ja keskkooli õpilaste keeleoskustaseme hindamiseks.

YCT koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa jaguneb neljaks (I - IV) ja suuline kaheks tasemeks (YCT Elementary ja Intermediate).

Veel lisainfot http://www.chinesetesting.cn/index.do

Näidis-teste saab teha http://www.chinesetesting.cn/godownload.do


HSK testist

HSK ehk Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì 汉语水平考试 on hiina keele standardiseeritud test, mille tulemusi aktsepteeritakse üle maailma. HSK abil on võimalik hinnata hiina keelt emakeelena mitterääkivate keelekasutajate oskuseid. 

HSK koosneb kirjalikust ja suulisest (HSKK) osast. Kirjalik osa jaguneb kuueks (I - VI) ja suuline kolmeks tasemeks (HSKK Elementary, Intermediate ja Advanced). NB! HSK ning HSKK eksamitele tuleb registreeruda eraldi!

Veel lisainfot http://www.chinesetesting.cn/index.do
Näidis-teste saab teha http://www.chinesetesting.cn/godownload.do

Rohkem infot HSK ja YCT testide kohta leiate Konfutsiuse Instituudi peakorteri lehelt. Pöörame teie tähelepanu sellele, et võrdlus HSK/YCT ja Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi tasemete vahel pole täpne. Euroopa Keeleoskustasemete nõuded on kõrgemad kui Konfutsiuse peakorteri tabelites välja toodud.