Blogi

TLÜ vilistlane Oliver Laas

Kõige elavamalt on õpingute ajast meeles seminarid, kus õppejõud ja tudengid arutlesid loetud tekstide või tõstatatud küsimuste üle. Mõnikord kestsid arutelud hiliste õhtutundideni ning pakkusid mõtlemisainet veel mitmeks nädalaks.

Oliver Laas

 

Mida Sa ülikoolis õppisid ja millal lõpetasid?

Lõpetasin Tallinna Ülikoolis kultuuriteooria magistrantuuri 2011. aastal. Samal aastal astusin filosoofia doktorantuuri, mille lõpetamine on hetkel käsil.

Milliseid seniseid töid ja tegemisi pead elus kõige tähtsamaks?

Kõige olulisemaks pean publitseeritud teadusartikleid, magistrantuuri edukat lõpetamist ja oodatavat doktorantuuri lõpetamist.

Millise tulemuseni soovid oma praeguses töös jõuda?

Sooviksin panustada oma uurimisvaldkondade arengusse rahvusvahelisel tasemel.

Kuidas on ülikoolis omandatud teadmised ja oskused aidanud eesmärke saavutada?

TLÜ EHI (ja hiljem TÜHI) pakkus laialdase humanitaarteadusliku aluse, mis võimaldas tegeleda nii empiiriliste uuringute kui ka filosoofilise teoorialoomega. Kuigi olen oma uurimistöös nüüdseks kaldunud pigem viimases suunas, püüan filosoofiliste küsimuste lahendamisel lähtuda teadusuuringute tulemustest. Oskus ja soov neid kahte lähenemist kombineerida on minu hinnangul aidanud senises teadustöös edu saavutada.

Miks valisid omal ajal just selle eriala/erialad?

Valisin kultuuriteooria, sest see pakkus huvi ning mul oli sisseastumiseks olemas sobiv magistritöö projekt. Filosoofia doktorantuuri valisin sellepärast, et antud valdkond on mind juba aastaid huvitanud ning otsustasin lõpuks kiusatusele järele anda.

Mis õpingutest kõige sagedamini meenub?

Kõige elavamalt on õpingute ajast meeles seminarid, kus õppejõud ja tudengid arutlesid loetud tekstide või tõstatatud küsimuste üle. Mõnikord kestsid arutelud hiliste õhtutundideni ning pakkusid mõtlemisainet veel mitmeks nädalaks.

Mida soovitad neile, kes hakkavad ülikooli astuma ja valivad endale sobivat eriala?

Soovitan mõelda sellele, mis Sind huvitab ja millised on ootused ülikoolijärgsele elule. Hea oleks läbi mõelda oma prioriteedid: mida oma elus kindlasti vajad ja milleta võid hakkama saada. Kui see on selge, siis vaata, kus õpetatakse seda, mida kindlasti vajad ja vali see eriala. Samas ei tuleks seda kalkulatsiooni liiga tõsiselt võtta, sest eriala omandamine ei tähenda, et pead sellega terve ülejäänud elu tegelema. Jäta endale võimalus otsinguteks ja eksimiseks, sest eriala, kutsumuse ja tööga seotud küsimustele ammendavate vastuste leidmiseks tulebki teatud määral katsetada ja võib-olla mõnikord isegi valesti valida.

Oliver kõneles ka Tallinna Ülikooli Päeval teemal "Kuidas eristada tõde jamast ja tõelaadsusest?". Vaata salvestust siit.

Vastuvõtt Tallinna Ülikooli tasemeõppesse kestab 23. juunist 4. juulini! Leia endale sobiv eriala.