Haridusblogi

Juunis algab taas programmi "Meie Maailm" rakendamise koolitus

14. juunil algab taas sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise programmi “Meie maailm” rakendamise koolitus, kuhu ootame kõiki õpetajaid, kel on 2022/23. õppeaastal võimalik 2. klassis läbi viia inimeseõpetuse ainetunde. Sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise programm “Meie Maailm” on õpetajatele praktiline ja tõhus töövahend, et toetada laste toimetulekut suhtlus- ja õpiprobleemidega.

Meie Maailm

Teemasid õpiti tegevuste kaudu, mis toetasid õpilaste suhtlus-, koostöö- ja enesejuhtimisoskuste arengut. Projekti käigus õpiti kaaslasi kuulama, nendega arvestama ja koostööd tegema, oma mõtteid selget väljendama.

Lihula Gümnaasiumi klassiõpetaja Anne Kruus

Programm lähtub 8–9-aastaste õpilaste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengutasemest ning järgib 2. klassi inimeseõpetuse ainekava teemasid ja oodatavaid õpiväljundeid. Sotsiaal-emotsionaalne pädevus tähendab teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis aitavad lastel ära tunda ja juhtida oma emotsioone, arvestada teiste perspektiiviga, seada positiivseid eesmärke ja teha vastutustundlikke otsuseid ning suhtlusolukordades tõhusalt toime tulla. Programmi rakendamiseks kasutatakse läbivalt mängulist ja koostööd toetavat tegevusplatvormi (pusled, Sõpsiku tegelaskujud jne). Klassile vajalikud materjalid saab õpetaja programmi rakendamise koolituselt. 

Registreeru koolitusele

"Meie Maailm" lisainfo

Arendusmeeskond

Programmi “Meie Maailm” arendusmeeskond: Elina Malleus-Kotšegarov, Evelin Õunap, Kristiina Treial

Programmid Euroopa Sotsiaalfondi toel

Tallinna Ülikoolis on Euroopa Sotsiaalfondi toel loodud õpioskuste arendamise programmid "Me loeme" ja "Õpime mõttega" ning sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise programm "Meie Maailm", lisaks koordineerime riiklikult õpioskuste talguid (endine õpioskuste võistlus). Teaduspõhiste arendusprogrammide tegevused on seotud õppekavaga ning ei vaja tunniplaanis eraldi aja kavandamist. Süsteemseks ja mõjusaks elluviimiseks on loodud põhjalikud juhend- ja abimaterjalid. Metoodika kasutusele võtmiseks oma asutuses tuleb läbida vastava programmi rakendamise koolitus.