Haridusblogi

Veebipõhise kontakõppe ABC (7. osa): Hariduslike erivajadustega õppija

Veebipõhise kontaktõppe ABC on praktiline abimees e-õppe läbiviimisel. Avaldame kokku kümme juhendmaterjali, mis aitavad tõhusalt ja läbimõeldult korraldada veebiseminare ning e-õpet. Materjali koostab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva ja mitteformaalõppe suuna õppejõud koostöös EDUSPACE tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labori meeskonnaga.

õpilane arvuti taga

Hariduslike erivajadustega õppijate toetamine õppimisel 

  • Hariduslike erivajadustega õppijad vajavad reegleid ja kokkuleppeid. Selgita kokkuleppeid kohe kohtumise alguses ja vajadusel tuleta neid ka edaspidi meelde. 
  • Teatud hariduslike erivajadustega kaasnevad erinevad raskused: mõni õppija ei soovi näha enda pilti ekraanil, mõnel on raskusi arvuti heli kuulamisega, mõnele ei pruugi sobida gruppidesse määramine ootamatute kaaslastega.
  • Õppimisse tulevad kaasa erinevused võimetes ja oskustes, aga ka õppija eelteadmised. Võimalusel anna erinevaid ülesandeid, et iga õppija saaks eduelamuse. 

Hariduslike erivajadustega õppijate psühholoogiline toetamine

  • Küsi õppijalt pidevalt, kuidas tal läheb. Vajadusel tee seda inviduaalselt väljaspool veebikeskkonda. Märka erinevusi suhte hoidmisel veebikeskkonnas võrreldes klassiruumiga. Helista, kirjuta personaalne e-kiri, paku võimalust helistada kindlal ajavahemikul.
  • Leia õppimist takistavatele probleemidele lahendus koos õppijaga. Eelista individuaalset lähenemist - tee seda individuaalselt, mitte rühma ees.
  • Kui tunned õppejõuna/õpetajana vajadust, pea nõu teiste spetsialistidega, näiteks psühholoogi, karjäärinõustaja, õppenõustajaga. Küsi ka õppijalt endalt nõusolekut teiste spetsialistide kaasamiseks. 

Koostöö osapooltega 

  • Erivajadusega õppija toetamiseks tee koostööd: suhtle õppija endaga, kolleegidega, spetsialistidega, lapsevanematega. Mõtle, kellega koostöö oleks kõige otstarbekam, liialt suur inimeste ring ei pruugi hea olla, kuna iga koostöö võtab aega.
  • Kõikidele õppijatele ei pruugi veebipõhine õpe sobida, koostöös erinevate osapooltega on võimalik leida õppijale sobivaim, vajadusel alternatiivne lahendus.
  • Kasuta loovalt digikeskkondade mitmekesiseid võimalusi erivajadustega õppija toetamiseks. Otsustage koostöös, milline digikeskkond on sobivaim. Liigu väikeste sammudega, iga uus asi vajab harjumist ja harjutamist. 

Tutvu lisaks: 

Vaata ka samal teemal e-seminare:

Lisalugemiseks: