Seminar

HTI e-seminar "Veebipõhise kontaktõppe ABC"

TLÜ haridusteaduste instituut kutsub osalema e-seminaride sarjas "Veebipõhise kontaktõppe ABC", mis toimub Zoomi vahendusel igal kolmapäeval kell 15–16. Sarja viimane seminar läheb eetrisse 10. juunil 2020.

Haridusteaduste instituut

10.06.2020 kell 15.00 - 16.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

distantsõpe

E-seminar 20.06.2020 kell 15–16

Kuidas edasi?

Viimasel "Veebipõhise kontaktõppe ABC" e-seminaril räägime sellest, kuidas senist distantsõppe kogemust õpetajatena enda jaoks mõtestada ning arutleme õpetajate professionaalse arengu üle.

Ühtlasi analüüsime ja hindame, kuidas lisaks digioskuste arendamisele luua õppes digivõrdsust, nii et kõigil oleks võrdväärsed võimalused õppest osa saada ka veebi vahendusel. Arutleme lisaks, kuidas mõjutavad õppimist erinevad keskkonnad. 

Mõtteid ja kogemusi neil teemadel vahetavad Marin Johnson ja Veronika Tuul Diginobe podcast'ist, kes on ühtlasi ka Tallinna Üllikooli õppejõud, ning TLÜ sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets.

Liitu seminariga Zoomis

Üritust modereerib TLÜ haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur Janika Leoste.

HTI e-seminaride sari on valminud koos haridusteaduste instituudi elukestva ja mitteformaalõppe suuuna õppejõudude ja TLÜ EDUSPACE tehnoloogiaga õppimise ja õpetamise uurimise labori meeskonnaga. Ühiselt on arutetud veebipõhise kontaktõppe sisu üle ning jagatud nippe ja soovitusi, kuidas tõhusalt veebi vahendusel kontaktõpet korraldada.


Toimunud seminarid:
E-seminar 3.06.2020, kell 15–16

Huvikoolide ja noortekeskuste töö korraldamine veebikeskkonnas

Kuidas on distantsõppe perioodil oma tegevusi korraldanud huvikoolid ja noortekeskused ning millised on olnud peamised väljakutsed ja võimalused?

Oma kogemusi veebikeskkonnas töö korraldamisest huvikoolides ja noortekeskustes jagavad Kaisa Orunuk (Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna peaspetsialist), Kristel Kallau (Pärnu Kunstikooli direktor) ja Jane Miller-Pärnamägi (SA Eesti Tantsuagentuur). Ekspertidena arutlevad kaasa Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö- ja mitteformaalõppe õpetaja Lianne Teder ja Ilona-Evelyn Rannala (PhD, TLÜ haridusteaduste instituudi noorsootöö korralduse lektor ja magistriõppekava kuraator).

Üritust modereerib TLÜ haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur Janika Leoste.

HTI e-seminaride sari on valminud koos haridusteaduste instituudi elukestva ja mitteformaalõppe suuuna õppejõudude ja TLÜ EDUSPACE tehnoloogiaga õppimise ja õpetamise uurimise labori meeskonnaga. Ühiselt on arutetud veebipõhise kontaktõppe sisu üle ning jagatud nippe ja soovitusi, kuidas tõhusalt veebi vahendusel kontaktõpet korraldada.

Loe ka blogipostitust Vaata seminari salvestust


Eetris olnud e-seminar, 27.05.2020

Praktilise töö korraldamine distantsõppes: isejuhtiv õppija

Kuidas korraldada õpet distantsilt neis ainetundides ja õppekavadek, kus põhirõhk on praktilisel tööl ja õppel? 

Seekordsel e-seminaril arutlesid sellel teemal ning jagasid kogemusi Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kutsehariduse lektor Meidi Sirk, Tallinna Teeninduskooli kutseõpetaja Kristi Tiido jt nii Tallinna Ülikooli kutsehariduse õppejõud kui ka õppijad ja õpetajad.

Arutlusel olid järgmised teemad: 

  • praktiliste tööde tööjuhised,
  • praktiliste tööde läbiviimine,
  • tagasisidestamine ja hindamine,
  • praktiliste tööde ümbermõtestamine.

Üritust modereeris TLÜ haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur Janika Leoste.

Vaata e-seminari järele


Eetris olnud e-seminar, 20.05.2020

Kaugõppe korraldamine erivajadustega õpilaste toetamisel

Kuidas toetada erivajadustega laste õppimist ja luua neile selleks sobivaid tingimusi distantsilt?

Kolmapäeval, 20. mail 2020 toimunud e-seminaril tegime juttu kaasavast haridusest ja sellest, kuidas korraldada hariduslike erivajadustega õppijate õpet kaugõppes.

Oma kogemusi jagasid eripedagoog ja TLÜ doktorant Maris Juhkam, õpiraskustega laste klassi õpetaja Karin Simso, kutsepedagoog Merike Rammo, õpetaja Kadri Laanemaa ja tugisüsteemi juht Lilian Voog Kajamaa Koolist ning Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipsühholoog ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu.

Rääkisime seminaril erivajadustega õppijate toetamisest õppimisel, psühholoogilisest toest ja koostööst kolleegide ning lapsevanematega.

Ühiselt arutleti järgmistel teemadel:

  • Kuidas toetada distantsõppel õppijate õpioskusi ja õpimotivatsiooni? 
  • Kuidas õppetegevust diferentseerida, et õppijat parimal moel toetada?
  • Kuidas tagasisidestada õppijale tema õppeprotsessi ja -tulemusi, et see oleks võimalikult tõhus ja toetav?
  • Kuidas tulevad distantsõppel õppimisega toime õppijad, kellel on sotsiaal-emotsionaalseid raskusi ning kuidas neid sealjuures toetada?
  • Millist tuge vajavad erivajadustega õppijate vanemad distantsõppe perioodil?
  • Kuidas toimib koostöö koolis ja millised on koostöö vajadused?

Vaata seminari järele

Üritust modereeris TLÜ haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur Janika Leoste.


Tutvu ka varasemate seminaride kokkuvõtetega:

Vaata ka kõiki e-seminaride salvestusi