Seminar

HTI e-seminar "Veebipõhise kontaktõppe ABC"

TLÜ haridusteaduste instituut kutsub osalema e-seminaride sarjas "Veebipõhise kontaktõppe ABC", mis toimub Zoomi vahendusel igal kolmapäeval kell 15–16. Sari kestab kuni 10. juunini 2020.

Haridusteaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar
E-seminar, 27.05.2020
Praktilise töö korraldamine distantsõppes: isejuhtiv õppija

Kuidas korraldada õpet distantsilt neis ainetundides ja õppekavadek, kus põhirõhk on praktilisel tööl ja õppel? 

Seekordsel e-seminaril arutlevad sellel teemal ning jagavad kogemusi Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kutsehariduse lektor Meidi Sirk, Tallinna Teeninduskooli kutseõpetaja Kristi Tiido jt nii Tallinna Ülikooli kutsehariduse õppejõud kui ka õppijad ja õpetajad.

Arutlusele tulevad järgmised teemad: 

  • praktiliste tööde tööjuhised,
  • praktiliste tööde läbiviimine,
  • tagasisidestamine ja hindamine,
  • praktiliste tööde ümbermõtestamine.

Üritust modereerib TLÜ haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur Janika Leoste.

HTI e-seminaride sari on valminud koos haridusteaduste instituudi andragoogika õppejõudude ja TLÜ EDUSPACE tehnoloogiaga õppimise ja õpetamise uurimise labori meeskonnaga. Ühiselt on aruteltud veebipõhise kontaktõppe sisu üle ning jagatud nippe ja soovitusi, kuidas tõhusalt veebi vahendusel kontaktõpet korraldada.

Liitu seminariga Zoomis

Järgmised seminarid toimuvad:

3. juunil 2020 kell 15–16

10. juunil 2020 kell 15–16


Eetris olnud e-seminar, 20.05.2020

Kaugõppe korraldamine erivajadustega õpilaste toetamisel

Kuidas toetada erivajadustega laste õppimist ja luua neile selleks sobivaid tingimusi distantsilt?

Kolmapäeval, 20. mail 2020 toimunud e-seminaril tegime juttu kaasavast haridusest ja sellest, kuidas korraldada hariduslike erivajadustega õppijate õpet kaugõppes.

Oma kogemusi jagasid eripedagoog ja TLÜ doktorant Maris Juhkam, õpiraskustega laste klassi õpetaja Karin Simso, kutsepedagoog Merike Rammo, õpetaja Kadri Laanemaa ja tugisüsteemi juht Lilian Voog Kajamaa Koolist ning Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipsühholoog ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu.

Rääkisime seminaril erivajadustega õppijate toetamisest õppimisel, psühholoogilisest toest ja koostööst kolleegide ning lapsevanematega.

Ühiselt arutleti järgmistel teemadel:

  • Kuidas toetada distantsõppel õppijate õpioskusi ja õpimotivatsiooni? 
  • Kuidas õppetegevust diferentseerida, et õppijat parimal moel toetada?
  • Kuidas tagasisidestada õppijale tema õppeprotsessi ja -tulemusi, et see oleks võimalikult tõhus ja toetav?
  • Kuidas tulevad distantsõppel õppimisega toime õppijad, kellel on sotsiaal-emotsionaalseid raskusi ning kuidas neid sealjuures toetada?
  • Millist tuge vajavad erivajadustega õppijate vanemad distantsõppe perioodil?
  • Kuidas toimib koostöö koolis ja millised on koostöö vajadused?

Vaata seminari järele

Üritust modereeris TLÜ haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur Janika Leoste.


Tutvu ka varasemate seminaride kokkuvõtetega:

Vaata ka kõiki e-seminaride salvestusi