Ülikoolis toetavad hea tava rakendamist mitmed erineva kompetentsi ja vastutusalaga spetsialistid - kui vajad nõu või tuge, siis saad kindlasti abi.

 

 

Pane tähele! Kui on tekkinud kahtlus, et head akadeemilist tava on rikutud või on vaja nõu tekkinud ebasoovitava olukorra lahendamiseks, tuleb võimalusel esmaselt tegutseda vastavalt ülikooli üldisele töökorraldusele st pöörduda oma otsese juhi või juhtumiga seotud üksuse juhi poole. Pöörduda võib ka valdkonna spetsialistide poole (nt töösuhete alaste küsimuste korral personaliosakonna spetsialisti poole). Üliõpilase jaoks on esmasteks kontaktisikuteks õppenõustaja, õppekava kuraator, akadeemilise üksuse õppejuht ja direktor.