TLÜ blogi

Rektor Tiit Landi kõne avaaktusel 31. augustil

Rektor Tiit Land

Hea ülikooli pere!

Ma loodan, et ma ei korda ennast, kui ma ütlen, et algav õppeaasta saab olema eriline.
Eriline, sest me oleme noor, ambitsioonikas, arenev ülikool, eriline aga ka seetõttu, et me pöördume sel aastal korduvalt oma juurte juurde, räägime sellest, mis on tõeliselt tähtis, eriliselt oluline.

Juur, mille juurde me tagasi pöördume on järjepidev õpetajaharidus. Jah, ülikool on kahtlemata kordades suurem kui õpetajaharidus, siin puudutatakse iga päev teaduse lumiseid tippe, ometi ühendab meid kõiki üks ja seesama soov – olla targa eluviisi esindaja Eestis, aga ka hoopis kaugemal.

Kes on targa eluviisi eestvedaja? See, kes teeb oma otsused tõenduspõhiselt, näitab niiviisi suunda teistele, on oma sügavamalt loomult õpetaja. Seega võib pisut lihtsustatult tõdeda, et targa eluviisi eestvedajatena oleme me tegelikult õpetajad ja õpetajad on juba oma ameti tõttu targa eluviisi eestvedajad.

Tõsi, järjepideva õpetajahariduse juubeliaasta on alles 2019, aga me oleme selle tähistamist juba alustanud. Me tahame ja julgeme vaadata oma ajaloo, oma loo suunas. Kõik need, kes praegu on Tallinna Ülikool, on meie rikkus, meie ühine tulevik, meie ühine tee.
Huvitaval kombel saab sõna TEE kirjutada ka suurte tähtedega ja lühendina. Nii võib ütelda ka nii: Tallinna Ülikool on meie ühine TEE ehk Targa Eluviisi Eestvedamine.

Aga tagasi erilise aasta juurde. Praegu käib ülikooli uue URSA hoone ehitus. Jah, me oleme seda otsust tehes kahelnud ja kaalutlenud, aga otsustanud siiski, et Tallinna Ülikool on siiski väärt täielikku ja täiuslikku, lõpuni ehitatud ja viimistletud linnakut. Kui kõik läheb plaanide kohaselt, teeme me aasta pärast ettevalmistusi juba uue maja avapeoks.

Eriline õppeaasta algab aga ka seepärast, et meie ülikooli asub õppima mitu tuhat uut tudengit. Mul on suur rõõm tõdeda, et meile soovitakse tulla, meis nähakse võimalust elada oma elu edaspidi huvitavalt, tegusalt ja kui soovite niiviisi öelda, siis ka edukalt.
Ma soovin õnne ja jõudu meile kõigile: tudengitele, õppejõududele, tugiüksuste töötajatele, aga ka vilistlastele ja partneritele, kõigile, kellega käime ühist teed.

Head õppeaasta algust, head õpetaja-aasta algust, heledat teadmiste valgust!