Millega pean ülikoolis arvestama peale eriolukorda?

Seoses eriolukorra lõppemisega taastab Tallinna Ülikool osaliselt alates 18. maist kontaktõppe. Et ülikool oleks jätkuvalt turvaline keskkond, tuleb aga järgida harjumuspärasest enam ohutusreegleid.

Millega pean arvestama ülikoolis peale 18. maid?

Õppe korraldamisel lähtub ülikool põhimõttest, et majja on tarvis tulla vaid nende ainete tudengitel, kus on kohal viibimine tingimata vajalik. Õppetegevuse ajal võib korraga kontaktõppes viibida maksimalselt kuni kümme üliõpilast ja töötaja/õppejõud. Eksamite ja arvestuste puhul lubatakse auditooriumisse aga ruumi suurusest lähtuv hulk üliõpilasi. Oluline on lähtuda põhimõttest, kus üliõpilasest paremale ja vasakule jääb tühjaks kaks istekohta ning üks istekoht, mis jääb tema ette ja taha.

Tähelepanelikult tuleb jälgida ka loengusaali sisenemist. Seda tuleb teha ühekaupa ning istekohta valides tuleb alustada ukse suhtes kaugeimast kohast. Nii ei pea järgmised üliõpilased saali sisenemisel mööduma juba koha leidnust ning igale tudengile on tagatud praegu vajaminev eraldatus ka loengusaalis. 

Riskirühma kuuluval üliõpilasel on õigus esitada avaldus, et sooritada ülikooli ruumides toimuvaid eksameid eritingimusel. See tuleb esitada kolm päeva enne eksami või arvestuse toimumist õppejõule. Siis otsustab õppejõud eritingimustel aja ja viisi, olgu selleks siis eksami sooritamine individuaalkorras või digivahendeid kasutades.

Ülikoolis ei ole kaitsemaskide kandmine kohustuslik, kuid tungivalt soovituslik riskirühma kuuluvatel isikutel. Riskirühma kuuluvaks loetakse ülikooli liikmeid, kellel on kroonilised haigused, kes on rasedad ning samuti isikud, kes on vanemad kui 65+ eluaastat. Kaitsemaske saab soetada infopunktidest.

Loe lisaks