HTI külalislektor Brenda Morton USA-st (George Fox University, Newberg, Oregon) viibib 20. novembrist kuni 2. detsembrini Tallinna Ülikoolis ning annab siin ka avaliku loengu 28. novembril kell 14–17 (ruumis M-225) teemal "Inclusive classroom practices: Evidence-based strategies to support all children" / "Tõenduspõhised strateegiad kõikide laste toetamisel".

Ettekandes tuleb juttu diferentseerimisest, sotsiaal-emotsionaalsest õppimisest, eneseregulatsioonist, õppimise universaalsest kujundamisest ja psühhotrauma lahendamise praktikatest. 

Loeng on inglise keeles.

Avalik loeng toimub:
28. novembril kell 14–17 (ruumis M-225) 


Visiting lecturer Brenda Morton from USA (George Fox University, Newberg, Oregon) will give a public lecture (Room M-225) on the 28th of November from 2 PM to 5 PM on "Inclusive Classroom Practices": evidence-based strategies to support all children ".

During this presentation, I will cover Differentiation, Social-Emotional Learning, Executive Functioning, Self-Regulation, Universal Design for Learning, and Trauma-Informed practices.

The lecture is in English.

Public lecture:
November 28, 2–5 PM (Room M-225)


Selleks, et loengusse registreerida, töötleb Tallinna Ülikooli vastutav töötleja (margit.sellik@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:
 

Kasutame vajadusel meiliaadressi vaid antud loenguga seotud korraldusliku info edastamiseks.