Õigusteadus

Õigusteadus

Globaliseeruv maailm vajab õigusteaduse spetsialiste - meie õppekava kombineerib praktika ja teooria ja annab laialdased teadmised erinevatest õigusharudest.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat / osakoormusega õppel 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 30 tasuta / 30 tasulist

Õppevorm Sessioonõpe

Võta ühendust

Kui sul on tekkinud küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, siis võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga või esita küsimus siin lehe vormi kaudu.

 

 

Tallinna Ülikooli vastuvõtt:

Telefon: 6409 135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Esita küsimus siin:

 

Selleks, et Su küsimusele vastata töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, pr@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

Võta meiega ühendust!

Olen huvitatud

 

Alates 2022/2023 õppeaasta vastuvõtust pakume lisaks tasuta õppekohtadele (30) ka tasulist osakoormusega õpet (30 kohta, sessioonõppena, 3 aastat). Osakoormusega õppel on semestri hind ainepunkti põhine (orienteeruvalt 1050 eurot semester).

Õigusteaduse BA ja MA õppekaval on võimalik kandideerida tasulisse osakoormusega õppesse. Samuti on nende kavade puhul võimalik kandideerida tasuta täiskoormusega õppesse. SAISis on selleks kaks eraldi konkurssi, üks täiskoormusesse ning teise osakoormusesse. Kandideerimisel tuleb valida, kas soovid avalduse esitada mõlemale või ainult ühele. Pane tähele, et Tallinna Ülikoolis saab esitada 2 avaldust, seega mõlemale konkursile avaldust esitades on avalduste esitamise piirarv täis. Pärast avalduste esitamise perioodi lõppu otsust muuta ei saa, st kui sa ei saa tasuta õppesse kohta, siis hiljem tasulisse osakoormusega õppesse avaldust esitada ei saa.

 

 

Meie õppekava kombineerib praktika ja teooria ja annab põhjalikud teadmised erinevatest õigusharudest. Õppekava võimaldab spetsialiseerumist nii siseriiklikule kui ka rahvusvahelisele ja Euroopa õigusele. Õigusteadmised ja oskused, mis õigusõpe annab, on kõrgelt hinnatud ka teiste valdkondade tööandjate pool, nagu erinevad ministeeriumid, ettevõtted, konsultatsioonifirmad.

Tallinna Ülikooli õigusõppe tugevuseks on mitmekülgsed õppejõud (nt rahvusvahelised eksperdid, kodumaised tipp-praktikud), tänapäevased õpimeetodid ja võimalus võtta lisaks eestikeelsetele ainetele ka erinevaid inglisekeelseid aineid, koos rahvusvaheliste tudengitega, mis annab väärtusliku rahvusvahelise keskkonna kogemuse. 

Tule ja alusta õpinguid Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis!

Keda ootame õppima?

Meie magistrantide hulgas on erinevate taustadega inimesi – osad on TLÜ õigusteaduse bakalaureuseõppe lõpetanud, osad on tulnud teistest kõrgkoolidest ja ka teistest sotsiaalteaduste valdkondadest (need tudengid on edukalt meie magistriprogrammi lõpetanud) ja osad on peale esmase kraadi omandamist pikemat aega tööl käinud ja praktilisi kogemusi omandanud.

Mitmekülgne üliõpilaskond teeb seminaride arutelud huvitavamaks ja õpikogemuse rikkamaks.

Miks tulla meile õppima?

 • Kvaliteetne ja mitmekülgne õpe, milles on tasakaal praktika ja teooria vahel. Ka õppejõudude hulgas on nii tunnustatud teoreetikuid kui praktikuid.
 • Õppejõudude rahvusvahelised võrgustikud võimaldavad põnevate rahvusvaheliste ürituste läbiviimist, millest üliõpilased osa saavad.
 • Laialdased karjäärivõimalused – õigusteadmised on erinevate tööandjate seas väga hinnatud. Meie vilistlaste hulgas on ministreid, kohtunikke, prokuröre, notareid, advokaate, kohtutäitureid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikke. Lõpetajad on olnud väga edukad töökohtade leidmisel.
 • Siseriiklike õigusainete kõrval on võimalus võtta ka erinevaid rahvusvaheliste ekspertide õpetatavaid rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse aineid.
 • Õpingute jooksul arendatakse edasi bakalaureuseõppes arendatud erinevaid ülekantavaid oskusi nagu uurimuste läbiviimise, kriitilise analüüsi, keeruliste ideede sünteesi ja esitluste oskusi.
 • Tsükliõpe võimaldab magistrikraadi omandamisega samal ajal tööl käia.
 • Omandate doktorikraadi tegemiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 2 aastat / osakoormusega õppel 3 aastat
 • Õppevorm: sessioonõpe - põhiosa õppetööst toimub reedeti ja laupäeviti

Õppekava sisu

Õppetöö vormiks on sessioonõpe ja õppetöö toimub üldjuhul reedeti ja laupäeviti, kuigi võib toimuda ka neljapäeviti. Vabaainete auditoorsed loengud võivad toimuda samuti muudel aegadel.

Õppekava on üles ehitatud nii, et üliõpilased saaks rakendada bakalaureuseõppes omandatud teadmisi, tegeleda süviti erinevate õigusvaldkondade probleemidega ja arendada juristi oskusi, mis garanteerib, et peale lõpetamist on nad valmis tööks era- või avalikus sektoris. Üliõpilastel on ka võimalus ise kaasa rääkida oma hariduse ja ekspertiisi kujundamisel, kuna vabaained ja valikained võimaldavad spetsialiseerumist.

Põhiline valik on siseriikliku ja rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse spetsialiseerumise vahel. Kõik üliõpilased peavad läbima osalema üleülikoolilises interdistsiplinaarses projektis, mis annab võimaluse rakendada erialaseid teadmisi innovaatilises kontekstis ja näha probleemi erinevatest vaatevinklitest. Õigusteaduse õppekavas on 60 ainepunkti kohustuslikke õigusaineid ja üliõpilased valivad ise 18 ainepunkti võrra õiguse valikaineid. Õpingute jooksul peavad kõik tudengid läbima menetluspraktika mingis õigusvaldkonna asutuses ja kirjutama magistritöö.

Tutvu õppekavaga 

Põhiõppejõud

Õigusteaduse suund on rahvusvaheline ja meie hulgas on õppejõude Eestist, Soomest, Saksamaalt, Itaaliast, Venemaalt, Hiinast ja Ameerika Ühendriikidest.  Meie õppejõudude hulgas on praegusi ja endiseid Riigikogu liikmeid, kohtunikke, juriste ja tuntud õigusteadlasi, mis garanteerib õigushariduse, kus teooria ja praktika on tasakaalus.


 
Tiina Pajuste 

Tiina Pajuste on rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor. Ta kaitses oma doktoritööd 2012 Cambridge’i Ülikoolis rahvusvaheliste organisatsioonide vastutusmehhanismide teemal. Ta on töötanud teadurina Helsingi Ülikoolis ja Cambridge’i Ülikoolis ja tema uurimisvaldkonnad on peamiselt rahvusvaheliste organisatsioonide tegevus, rahulepingud, kaasamine rahvusvahelisel tasandil ja inimõigused (fookusega võrdsusel ja mittediskrimineerimisel).

Tiina Pajuste Eesti Teadusinfosüsteemis

 


 
Tiina Pajuste 

Tiina Pajuste on rahvusvahelise ja Euroopa õiguse lektor. Ta kaitses oma doktoritööd 2012 Cambridge’i Ülikoolis rahvusvaheliste organisatsioonide vastutusmehhanismide teemal. Ta on töötanud teadurina nii Helsingi Ülikoolis kui Cambridge’i Ülikoolis ja tema uurimisvaldkonnad on peamiselt rahvusvaheliste organisatsioonide tegevus, rahulepingud ja inimõigused.

Tiina Pajuste Eesti Teadusinfosüsteemis

 

 

 
Mart Susi

Mart Susi on inimõiguste professor ja õigusteaduse suunajuht. Professor Susi avaldab aktiivselt artikleid ja kommentaare inimõiguste kohta, keskendudes eriti uutele inimõigustele.

Mart Susi Eesti Teadusinfosüsteemis


 
Lehte Roots

Kaasprofessor Lehte Roots omab doktorikraadi õigusteaduses Euroopa Ülikooli Instituudist, Firenzes, Itaalias. Lisaks on tal Rootsil Avaliku Halduse Magistrikraad, mis talle omistati Potsdami ülikoolist ning teadusmagisteri kraad Euroopa Ülikooli Instituudist. Lehte Roots on mitme ajakirja teaduskolleegiumis ning avaldanud publikatsioone rahvusvahelistes ajakirjades ja kogumikes, mis on avaldatud näiteks Springer Verlag poolt. Ta on õpetanud nii Sisekaitseakadeemias,Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka väljaspool Eestit: USAs, Vietnamis, Moldovas, Cambodias jne. Ta omab laialdast rahvusvaheliste projektide läbiviimise kogemust ning aastaid juhtinud mittetulunudusühingu tööd. Samuti on ta tunnustatud ekspert EL õiguse ülevõtmise küsimustes nii Euroopa Komsjoni kui ka Euroopa Parlamendi jaoks.


Rein Müllerson

Rein Müllerson on rahvusvahelise õiguse ja poliitika juhtivteadur. Ta oli Institut de Droit International’i (Rahvusvahelise Õiguse Instituut) viimane president. Ta oli varem professor ja rahvusvahelise õiguse õppetooli hoida King’s College, London’is (1994-2009). Tema kogemuste hulka kuuluvad ka ÜRO Inimõiguste Komitee liikmelisus (1988-92), Eesti asevälisministeri amet (1991-92) ja külalisprofessori amet London School of Economics and Political Science’is (1992-94). Professor Müllerson on rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlane ja rohkem kui üheteistkümne rahvusvahelise õiguse ja poliitika alase raamatu ja üle 200 artikli ja arvustuse autor.

Rein Müllerson Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Igor Gräzin

Igor Gräzin on külalislektor Tallinna Ülikoolis ja Riigikogu liige. Ta on õigust õpetanud ka Ameerika Ühendriikides Notre Dame’i Ülikoolis ja ta oli teadur Woodrow Wilsoni Keskuses Washington, DC’s. Ta on kirjutanud akadeemilisi artikleid õigusfilosoofiast, juriidilise tõlgendamise teooriast ja makroökonoomikast.

Igor Gräzin Eesti Teadusinfosüsteemis


Meelis Eerik

Meelis Eerik on eraõiguse lektor. Alates 2001. aastast on ta olnud kohtunik Harju Maakohtus, mille esimeheks ta 2016. aastal valiti. Ta on ka kohtunikueksami komisjoni liige ja Vabariigi Valimiskomisjoni liige ja esimees.

Meelis Eerik Eesti Teadusinfosüsteemis


Norman Aas

Norman Aas on advokaat ja kriminaalõiguse lektor. Ta on olnud varem riigi peaprokurör ja Justiitsministeeriumi kantsler.

Norman Aas Eesti Teadusinfosüsteemis


 

On ka mitmeid teisi õppejõude, kes Tallinna Ülikoolis õigust õpetavad. Rohkem informatsiooni nende kohta võib leida Eesti Teadusinfosüsteemist.

Ilmar Selge

Phillip Webb Graves

Aare Kruuser

Mare Merimaa

Steffen Schlinker  

K. Jaak Roosaare 

Peeter Järvelaid

 


Samuli Miettinen

Samuli Miettinen on transnatsionaalse õiguse dotsent. Ta uurib ka Euroopa Liidu kriminaalõigust Helsingi Ülikoolis ja ta on olnud lektor mitmes Ühendkuningriikide ülikoolis. Ta on kirjutanud ulatuslikult Euroopa Liidu õiguse kohta, viimati panustades Euroopa Parlamendi  ja Euroopa Komisjoni poolt tellitud raportitesse (Lissaboni leping ja sport, 2010; Rahvus-põhine diskrimineerimine üksikspordialadel, 2011) ja ta on monograafia “Kriminaalõigus ja poliitika Euroopa Liidus” (2012) autor.


 
Massimo La Torre

Massimo La Torre on Euroopa õiguse professor Tallinna Ülikoolis. Lisaks on ta ka professor Università di Catanzaro (Itaalia) ja Hull’i Ülikooli (Suurbritannia) õigusteaduskondades. Tal on olnud mitmeid külalisprofessori ametikohti erinevates Euroopa ja Ameerika ülikoolides ja tal on olnud teaduslik rahastus järgnevatelt organisatsioonidelt: Alliance Française, the Consiglio Nazionale delle Ricerche, Briti Nõukogu ja Alexander von Humboldt Foundation. Professor La Torre on kirjutanud suurel hulgal teaduspublikatsioone õigus- ja poliitilisest filosoofiast, subjektiivsetest õigustest, suveräänsusest, vabadusest, õigusriigist ja demokraatiast.

Vastuvõtutingimused

Sisseastujal peab olema bakalaureusekraad õiguse erialal või bakalaureusekraad sotsiaalteaduste, ärinduse ja halduse erialadel tingimusel, et läbitud on vähemalt 36 EAP mahus TLÜ õigusteaduse bakalaureuse õppekava erialaaineid* (vt allpool järgmiseks õppeaastaks kinnitatud ainete loetelu ja mahtu). Üliõpilaskandidaat peab õigusteaduse erialaainete sooritamist tõendama õppekavale kandideerimisel. Tallinna Ülikoolis on võimalik aineid sooritada Avatud Ülikooli kaudu tasulises avatud tasemeõppes või taotleda varasemate õpingute arvestamist enne magistriõppesse kandideerimist vastavalt Tallinna Ülikoolis kehtestatud korrale. Tõendusmaterjal õigusteaduse erialaainete sooritamise kohta tuleb lisada SAIS avaldusele.

Sissesaamise otsustab vastuvõtueksam (100%), mille vastuvõtulävendiks on 70 palli. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust testist ja suulisest vestlusest magistritöö kava põhjal.
TEST (50%): valikvastustega test sisaldab küsimusi, mis tulenevad õigusteaduse bakalaureuseõppe õppekava kohustuslikest ainetest.
VESTLUS (50%): magistritöö kava (2-4 lk) põhjal. Magistritöö kava tuleb lisada koos avaldusega SAISi, sinna tuleb ka üles laadida eelneva õppe akadeemiline(sed) õiend(id). Intervjuu käigus hinnatakse ka erialast motiveeritust, arusaamist juristi tööst ja analüüsioskust.

Magistritöö kava peab olema umbes 2-4 lk ja sisaldama järgmisi punkte:

 • Autori ees- ja perekonnanimi
 • Töö teema
 • Töö aktuaalsus (õigusliku probleemi esinemise sagedus või tõenäosus, huvitatud või puudutatud isikute arv jms)
 • Töö uudsus (võimalus luua uut õiguslikku teadmist ja väärtust)
 • Töö teema läbitöötatus õiguskirjanduses (kui palju seda teemat on kirjanduses käsitletud)?
 • Töö eesmärk
 • Hüpotees(id) / uurimisküsimused
 • Kavandatavad uurimismeetodid
 • Töö struktuur ja sisu lühikirjeldus sh. põhilised teoreetilised seisukohad
 • Töö sihtgrupp (kellele töö mõeldud)
 • Töö etappide loetelu ja ajakava
 • Viited
 • Võimaliku juhendaja nimi ja teaduslik kraad
 • Magistrandi allkiri

 

Kohustuslikud TLÜ õigusteaduse BA õppekava erialaained, mis on eeldusaineteks 2022/23 õa vastuvõtuks:

Õiguse entsüklopeedia 6 EAP
Tsiviilõiguse üldosa 6 EAP
Riigiõigus 3 EAP
Tsiviilkohtumenetlus 5 EAP
Võlaõiguse üldosa 5 EAP
Karistusõigus 6 EAP
Asjaõigus 5 EAP
Haldusõigus- ja menetlus 6 EAP

NB! Sooritatud peavad olema KÕIK loetelus olevad ained!

Kuhu edasi?

Peale lõpetamist on asuvad enamust lõpetajaid tööle õigusvaldkonnas. Magistriõppe läbimisel saab töötada juristi või juhi akadeemilist kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel, nii avalikus kui ka erasektoris. Karjääri võimalused avalikus sektoris on näiteks: kohtunik, prokurör, notar, kohtujurist, kohtutäitur, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnik. Erasektoris: vandeadvokaat ja vandeadvokaadi abi või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev vandeadvokaat, ettevõtlusjurist, pankrotihaldur. Õigusteaduste magistrikraad on hinnatud ka mitte õigusvaldkonnas tegutsevate ettevõtete ja asutuste hulgas, nii et valik pole piiratud õigusvaldkonnaga. Muidugi on lisaks ka võimalus astuda doktorantuuri Eestis või välismaal.

Õigusteaduse magistriastme õppekaval on väga palju edukaid vilistlasi, muuhulgas ka Harju Maakohtu esimees ja TLÜ õiguse õppejõud Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik Piret Mõistlik, Justiitsministeeriumi Karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja ja TLÜ mittekoosseisuline õppejõud Tanel Kalmet, Tööinspektsiooni peadirektor ja TLÜ mittekoosseisuline õppejõud Maret Maripuu, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu peasekretär Kaia Vask, TLÜ mittekoosseisuline eraõiguse lektor Andres Õige ja Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg.

Miks ühiskonnateaduste instituut?

 • Õppejõudude rahvusvahelised võrgustikud võimaldavad põnevate rahvusvaheliste ürituste läbiviimist, millest üliõpilased osa saavad.
 • Meie lõpetajad on olnud väga edukad nii töö leidmisel kui magistriõppesse sisse saamisel. Meie vilistlaste hulgas on ministreid, kohtunike, prokuröre, notareid, advokaate, kohtutäitureid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikke. Lõpetajad on olnud väga edukad töökohtade leidmisel.
 • Siseriiklike õigusainete kõrval on võimalus võtta ka erinevaid rahvusvaheliste ekspertide õpetatavaid rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse aineid.
 • Ühiskonnateaduste Instituut ja õigusteaduse suund rakendavad mitmekülgseid õpimeetodeid, mistõttu õpingud on vaheldusrikkad ja õpingute jooksul arendate endas erinevaid ülekantavaid oskusi nagu uurimuste läbiviimise, kriitilise analüüsi, keeruliste ideede sünteesi ja esitluste oskusi.
 • Kaasaegne õpikeskkond - Instituut asub uues TLÜ teadushoones Astra, kus on suurepärased tingimused auditoorseks tööks ja suhtlemiseks. Samas majas paikneb raamatukogu ööpäevaringselt avatud õpisaaliga, tudengikohvik ja hubane aatrium. E-õpe hõlmab õppematerjale internetis, videoloenguid, rühmameetodeid, teste jpm.
 • Rahvusvahelised võimalused - Instituudil on kümneid ERASMUS partnerluslepinguid, mis võimaldab nautida Euroopa tudengielu selle kogu mitmekesisuses .

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvamad tudengitööd

Õigusteaduse suunal on hetkel käimas põnev rahvusvaheline projekt, millega seonduvalt korraldatakse erinevaid avalikke loenguid, konverentse ja seminare, millest meie üliõpilased osa saavad:

 • Projekt “Hurmur: inimõigused – tõstame ühiselt tipptaset” laiendab otsustavalt inimõiguste maailmatasemel uurimispiirkonda Euroopas. Tallinna Ülikooli õiguse suund arendab välja inimõiguste tipptasemel uurimissuutlikkuse ning lülitub rahvusvahelistesse ning regionaalsetesse teavitusvõrgustikesse konkreetsete tegevuste kaudu väljapaistvas konsortsiumis, milles kaks teist partnerit on väljapaistvad rahvusvahelised akadeemilised asutused inimõiguste valdkonnas – Taani Inimõiguste Instituut ning Kieli Ülikooli Walther-Schückingi Rahvusvahelise Õiguse Instituut (Saksamaa).

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Arenguvõimalusi jagub ka loenguväliseks ajaks. Tallinna Ülikoolis või selle vahetus läheduses toimub pea igal nädalal erialased konverentse või üritusi. Aktiivsematel on võimalik ka ise käed külge panna ja omandada praktilisi kogemusi kas ülikooli üliõpilaskonnas, instituudi üliõpilasesinduses Civitas, või ka mõne uurimisprojekti meeskonnas, konverentsi korraldustiimis või õppejõu assistendina.

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Meie õppejõud räägivad Ühe Minuti Loengus:

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Võta ühendust!

Õppenõustaja-spetsialist:

Kreete Alasoo
E-post: kreete.alasoo@tlu.ee
Telefon: 6199 942

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon +(372) 6409 451

E-post yti@tlu.ee

Sarnased erialad

Inimõigused digitaalses ühiskonnas

Ühiskonnateaduste instituut

Inimõigused digitaalses ühiskonnas tegeleb uute arengute ja väljakutsetega õigussüsteemis ja ühiskonnas, mis on tekkinud seoses üha suureneva digitaliseerumisega.

Magistriõpe
Inglise keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
2232
Vaata eriala