Õpingud

Uus magistriõppekava lubab innoveerida

BFMis on sellest aastast avatud värske magistrikava Ekraanimeedia ja innovatsioon, mille eesmärgiks on koolitada inimesi, kes suudavad pakkuda välja uudseid lahendusi nii uutele kui vanadele meediavaldkonna ees seisvatele probleemidele.

Naine arvutiga

“Ekraanimeedia ja innovatsiooni” õppekava keskmes on innovatsioon. Õppekava toetub Harvardi ülikooli Hariduslaboris, Stanfordi ülikooli Disainiinstituudis ning Aalborgi Ülikoolis välja töötatud projekti ja probleemipõhise õppe loogikale. Õppeprotsess keskendub konkreetse praktilise või teoreetilise ekraanimeedia valdkonna probleemi lahendamisele. Protsess koosneb kindlatest, meeskonnana läbitavatest etappidest ning lähtub disainmõtlemisest.

Igal aastal pakuvad õppekava õppejõud tudengitele aja- ja asjakohased väljakutsed, mille meeskondadesse jaotunud õppijad hoomatavaks probleemiks vormivad ja seejärel lahendavad. Näiteks võib väljakutseks olla kohalike meediatööstuste närbumine johtuvalt tähelepanu ja kapitali koondumisest sotsiaalmeediaplatvormidesse. Üks meeskond võiks problematiseerida selle väljakutse keskendudes konteksti sobiva regulatsiooni ja seadusandluse arendusele, seevastu kui teine võiks keskenduda kohalike meediatööstuste jaoks innovaatiliste ristmeediasüsteemide väljatöötamisele jne.

Ootame kandideerima iseseisvaid, aktiivseid ja ambitsioonikaid inimesi, kel on innoveerimishuvi, hea analüüsivõime ning eelnev õpi- ja töökogemus meedia-, tehnoloogia-, sotsiaal-, või kultuurialal.

Uuri õppekava kohta lähemalt!