Teade

Septembris algavad Haapsalu kolledžis uued tasuta koolitused ettevõtjatele

Tasuta koolitused 2020

Eesti riik on koostöös ülikoolidega avanud toetusprogrammi, mille raames pakume põnevaid täienduskoolitusi ettevõtjatele. Koolitusvaldkondade valikute tegemisel oleme toetunud OSKA raportite erinevatele ettepanekutele ja kolledžis olevale erialasele kompetentsile. Alates septembrist ootame koolitustele ettevõtjaid, kes tunnevad vajadust oma töötajate uute tehnoloogiate, tootearendusprotsessi, digilahenduste, prototüpeerimis- ja visualiseerimisoskuste arendamise järgi.

Teame, kui oluline on ettevõtjal end turundada ja müüa, mistõttu on koolituspaketis ka reklaami, sh sotsiaalmeedia alaste reklaamide loomise ning oma toodete presenteerimise teemad. 

Koolitused on registreerimiseks avatud: 

Lisainformatsioon: Tel 4720243,  koolitus@hk.tlu.ee 

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond: Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisevõimaluste avardamine.

esf logo