Haridusblogi

Tõenduspõhine õppija arengu toetamine üldhariduskoolides

2022. aastal käivitas Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (HAKA) Euroopa Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasabil programmi “Tõenduspõhise ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses”, mille eesmärkideks on üldhariduse kvaliteedisüsteemi arendamine, õppeasutustele arengutoe pakkumine ning tõenduspõhist juhtimist toetava digilahenduse väljatöötamine.

Pilt

Tallinna Ülikool koos Tartu Ülikooliga on HAKA heaks partneriks antud programmi elluviimisel. Kokku pakuvad ülikoolid arengutuge vähemalt 50 üldhariduskoolile, mida aitavad omalt poolt võimestada haridusvaldkonna mentorid. Tallinna Ülikoolis toetub programm Tulevikukooli metoodikale.

Tallinna Ülikool käivitas pilootkoolide programmi tegevused juba 2022. aasta sügisel. Maikuus koguneti Paistu Kooli, Holstre Kooli, Vara kooli, Kärdla Põhikooli ja Käru Põhikooli meeskondadega, et teise õppeaasta lõpul ühiselt vaadata üle oma eesmärgid, analüüsida näitajate saavutamise seisu ning seada uusi sihte kolmandaks õppeaastaks. “Rõõm on näha, kuidas pilootkoolides toimuva järjepideva arendustöö käigus on samm-sammult edasi liigutud õppijast lähtuvate kooli arengueesmärkide suunas,” tõdes nooremteadur Kätlin Vanari, kes on pilootkoolidega programmi juures olnud alates esimesest aastast. “Esmapilgul nii tavapärasest loosungist on saanud nendes koolides õpetajate ühise õppimise lähtekoht, mille käigus vaadatakse üle nii senised õpetamisviisid kui ka laiemalt kogu kooli toimimine”. 

Tänu pilootkoolidele saadi koostöös HAKA üldhariduse valdkonna ekspertidega kavandada täiendusi kooliarendusprogrmmis. Käesoleval kevadel startis I lend: Tallinna Kuristiku Gümnaasium,  Merivälja Kool, Talinna Mahtra Põhikool, Tallinna Ühisgümnaasium ja Viimsi Kool. 

Kindlasti on muutuseks vaja aega

Esimesel õppeaastal keskenduti läbivalt muutuse kavandamisele, teisel õppeaastal jälgiti muutuse rakendamist ning programmi kolmandal õppeaastal saab keskseks muutuse hindamine ja jätkusuutlikkus. Koolidel on läbi õppeaasta toeks ülikooli konsultant ja lisaks ka mentor ehk praktik teisest Eesti koolist, kes aitab peegeldada ja mõelda. Koolide mentoritena panustavad Tiina Tiit, Sigrid Melts, Sirje Kautsaar, Kristi Mumm, Anu Köidam, Margo Sootla, Hiie Asser ja Ene Tannberg.

Tallinna Ülikoolist veavad programm sisu ja korraldust Eve Eisenschmidt, Kätlin Vanari, Berit Silvia-Kondratjev, Joosep Norma, PIret Oppi, Riina Stahl, Kaisa Tamkivi ja Maarja Urb.

Loe programmist lähemalt