Haridusblogi

Tulevikukool alustas seitsmendat sügist

Õpilaste õppimist toetava, koolikultuuri muutva tõenduspõhise lahenduse väljatöötamise ja rakendamiseni soovivad sel aastal koostöös ülikooliga jõuda Ehte Humanitaargümnaasium, Hiiu Kool, Kadrina Keskkool, Lilleküla Gümnaasium ja Türi Põhikooli.

Pilt

Koolide esialgsetest soovitud muutustest programmiga liitudes jäid kõlama eelkõige soov toetada ennastjuhtiva õppija kujunemist ning arendada õppijate õpioskusi toetavat koolimudelit. Kui selle aasta maikuus saadi üksteisega tuttavaks ning tutvuti programmiga, siis augusti eelviimasel nädalal koguneti koolimeeskondade ja ülikooli konsultantidega Pajusi mõisa, et kahe päeva kestel teha kokkulepped kogu õppeaastaks, tuletada meelde ning korrata üle muutuste juhtimise põhimõtted, sõnastada oma kooli jaoks juurprobleem ning sellest tulenevalt seada sihid algavaks õppeaastaks.

Pajusist lahkudes olid osalejad täis tegevusindu ja muutuste juhtimisega tegeletakse edasi igakuistel seminaridel. Lähtuvalt kooli vajadusest viiakse ka kogu kooliperele läbi koolitusseminar ning iga kool saab oktoobris ja aprillis õpetamis- ja juhtimiskultuuri küsitlustulemuste raporti. 

2023/24 õppeaastal on ülikoolipoolsed arenguprogrammi eestvedajad, konsultandid ja taustajõud haridusjuhtimise professor Eve Eisenschmidtiga eesotsas Joosep Norma, Berit Silvia - Kondratjev, Piret Oppi, Daniel Reinalu, Riina Stahl, Kaisa Tamkivi, Maarja Urb ja Kätlin Vanari. 

Mõnusat kooliaastat meile kõigile!