Haridusblogi

Veebipõhise kontakõppe ABC (8. osa): Praktilise töö korraldamine distantsõppes

Veebipõhise kontaktõppe ABC on praktiline abimees e-õppe läbiviimisel. Avaldame kokku kümme juhendmaterjali, mis aitavad tõhusalt ja läbimõeldult korraldada veebiseminare ning e-õpet. Materjali koostab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva ja mitteformaalõppe suuna õppejõud koostöös EDUSPACE tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labori meeskonnaga.

kutsehariduse õpilased
Praktiliste tööde tööjuhised
  • Õppija – loe juhendid algusest lõpuni läbi. Õppejõuga veebikeskkonnas kohtumisel esita tööjuhiste kohta tekkinud küsimusi. Eelista e-kirja teel suhtlemisele vahetut arutelu õppejõuga.
  • Õpetaja – koosta tööjuhised etapiviisiliselt ning jaga seda õppijatele osade kaupa. Lisa juhisesse instruktsioonid töö esitamiseks: kuhu esitada, tähtaeg, kuidas toimub töö tagasisidestamine jne.
  • Kool – õppijale ja õpetajale ühtse e-õppe keskkonna tagamine, et õppija saaks info kätte ühest kohast ning ei kulutaks aega erinevate keskkondadega kohanemisele. Nii on ka lihtsam tagada haridustehnoloogilist tuge.
Praktiliste tööde läbiviimine ja tagasisidestamine 
  • Õppija – distantsõppe korral ei saa õppejõud vahetult sinu tööd hinnata. Mõnikord tuleb sul ise oma tööd tagasisidestada vastavalt õppejõult saadud juhistele ehk õppejõud kaasab sind hindamisprotsessi. Hindamist saad paluda ka oma pereliikmetelt, nt toidu valmistamisel.  
  • Õpetaja – praktiliste tööde läbiviimisel mõtle, kuidas ülesannet siduda päris eluga, näiteks kodustes tingimustes hotelliteenindajal toa korrastamine. Mõtle erinevatele tagasisidestamise võimalustele.
  • Kool – tagada õppijatele vajadusel tooraine ja vahendid õppetöö läbiviimiseks, vajadusel mõtle ka sellele, et vahendeid on võimalik saata posti teel. Esmapilgul lisakuluna tunduvat postikulu kompenseerib ruumide mitte kasutamine, nt küte, elekter, desinfitseerimisvahendid.   
Praktiliste tööde ümbermõtestamine
  • Õppija – mõtle, kuidas saaksid praktilisi ülesandeid enda jaoks kohandada, dokumenteeri tööprotsessi. Ole loov, leia võimalusi kodustest tingimustest. Analüüsi, milliseid lisaoskusi distantsõppes omandad.  
  • Õpetaja – kui õppija ei saa praktilisi tegevusi läbi viia reaalses töökeskkonnas, siis loo talle praktikaga võimalikult sarnane olukord. Anna ülesandeid nädala kaupa, lõimi tegevusi, loo võimalusi erinevateks lahendusteks. Sul ei pea olema valmis lahendust kogu perioodi jaoks - naudi protsessi!
  • Kool –  usalda õppejõudu ja õppijat parimate lahenduste leidmisel. Aita leida vahendeid, küsi tagasisidet ja ettepanekuid ning toeta erinevaid protsesse ja osapooli.

Tutvu lisaks: 

Vaata ka samal teemal e-seminare:

Lisalugemiseks: