Blogi

Omanda rahvusvaheline kõrgharidus kodumaal

Tallinna Ülikoolis on võimalik õppida rohkem kui kahekümnel inglise keelsel õppekaval. Õppides välisõppejõudude juhendamisel ja koos välistudengitega omandad rahvusvahelise kõrghariduse Eestist lahkumata, räägib Tallinna Ülikooli õppeprorektor Priit Reiska.

TLÜ vaade

 

Miks peaks inglise keelt vabalt valdav noor, kes soovib saada hea kõrghariduse, eelistama välisülikooli asemel õppimist ingliskeelsel õppekaval Eesti ülikoolis?

Eesti kõrgharidus on rahvusvaheliselt tunnustatud, konkurentsivõimeline, taskukohane ja huvitav. Erinevad teadusprojektid, rahvusvaheline keskkond ja innovatiivsed õpetamismeetodid teevad meist kindlasti ihaldusväärse sihtkoha, kus kõrgharidust omandama asuda. Ja seda mitte ainult välistudengitele, vaid ka eestlastele endale.

Tallinna Ülikool pakub mitmesuguseid huvitavaid õppimisvõimalusi, mis ühelt poolt esitavad õppijaile väljakutse, kuid teisalt annavad ka piisavalt vabadust kriitiliselt mõelda ja teha ise oma järeldusi. Kvaliteetseid õppekavasid leiab humanitaarvaldkonnast infotehnoloogiani. 

Õppegrupid ülikoolides on paljude Euroopa ülikoolidega võrreldes väikesed, seega saab üliõpilastele osaks õppejõu personaalne lähenemine. Ligi 10% meie akadeemilisest personalist on rahvusvaheline, mis loob võimaluse õppida ka siin rahvusvaheliselt tunnustatud teadlaste juhendamisel. Seda koos 75st riigist pärit välistudengitega.

Milline on TLÜ ingliskeelsete õppekavade akadeemiline profiil ja fookus?

Enamik Tallinna Ülikooli võõrkeelseid õppekavasid on interdistsiplinaarsed, pakuvad laiapõhjalisi teadmisi valdkonnast rohujuure tasandil, kuid ka piisavalt spetsialiseerumist valdkonna sees. Peame silmas, et lõpetanul oleks võimalik teadmisi ka reaalselt rakendada.

Ingliskeelsed õppekavad on nii bakalaureuse kui magistriastmel neis valdkondades, kus reaalne töö käib üle-euroopaliselt või ülemaailmselt (kunstid, film, ristmeedia, audiovisuaalne meedia) või valdkondades, millega Eesti rahvusvahelisel areenil seostub (digitehnoloogiad, haridus). Põnev näide on siinkohal õppekava nimega Digital Learning Games, mida haldab korraga neli instituuti.

Ingliskeelsed õppekavad on ka neis sotsiaal-, kasvatus- ja humanitaarteadustes, kus rahvusvaheline mõõde sisaldub uurimisobjektis endas (poliitika, rahvusvahelised suhted, kultuuriuuringud, antropoloogia).  BFMis on mitu ingliskeelset õppekava kunstide valdkonnas, aga ka kaks ühisõppekava välispartneritega (Joint Master in Cinematography ning Joint Master in Film Arts). 

Mis eristab meie ülikooli ja selle ingliskeelset õpikeskkonda teiste ülikoolide omast Eestis? 

2016/2017. õppeaastast viidi sisse üleülikooliline õppeaine ELU ehk erialasid lõimiv uuendus. ELU on õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased ja õppejõud viivad ellu interdistsiplinaarseid projekte. Lisaks erinevate erialade lõimisele täidab ELU ka kultuuriliselt integreerivat rolli, kuna omavahel teevad koostööd nii inglis- kui ka eestikeelsete õppekavade tudengid ja õppejõud. Üliõpilased saavad valida huvipakkuva projekti teema ning viisid selle teostamiseks.