Lotmani päevad 2021

11.–13. juunini 2021 toimuvad Tallinna Ülikoolis 12. Lotmani päevad, mis sel korral viiakse läbi veebis. Konverents on pühendatud epistolaarsete tekstidele ning kannab pealkirja „Kiri ja kultuurimälu. Epistolaarsete tekstide uurimise probleeme“.

Juri Lotman
Juri Lotmani joonistus

Kiri huvitas Juri Lotmanit nii argielulise dokumendina kui ka kirjandusliku žanrina. Lotmani jaoks olid kirjad esmatähtsad allikad, mille abil sai avada nende autorite isiksust ja vaateid ning mõista nende elusaatusi. Tänasel päeval on kirjavahetus kesksel kohal ka humanitaarteaduste ajaloo uurimisel, mille üheks näiteks on ka J. Lotmani enda kirjavahetuse uurimine.

Konverentsil peavad ettekandeid kirjade tähenduse ja rolli üle kultuurimälus teadlased 9 riigist. Lisaks Eestile ka Saksamaalt, Iisraelist, Venemaalt, Poolast, Valgevenest, Ukrainast, Gruusiast ja Kanadast. Konverentsi avapäeval tutvustatakse ka Tallinna Ülikooli Kirjastuse uusi väljaandeid Juri Lotmani arhiivipärandist.

Konverentsi viivad läbi Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut ja Juri Lotmani semiootikavaramu. Peakorraldajaks on TÜHI vanemteadur ja Lotmani uurija Tatjana Kuzovkina. Lotmani päevade töökeeleks on vene keel.

Konverentsi programmiga saab tutvuda  siin.

Kõigil, kes soovivad konverentsi kuulama tulla, palume kirjutada aadressile dorvieng@tlu.ee ning teile saadetakse Zoomi link ning parool.