Teade

Riigikogu sotsiaalkomisjon toetab Omavalitsuspäeva deklaratsiooni seisukohti

​​​Riigikogu juhatus otsustas peale Eesti VII Omavalitsuspäeva deklaratsiooni vastuvõtmist suunata see komisjonidele. Viljandis toimunud Omavalitsuspäeva deklaratsiooni üleandmine leidis aset 7. novembril Riigikogu Valges saalis Riigikogu juhatusele, Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajatele.

pilt

​​​Riigikogu juhatus otsustas peale Eesti VII Omavalitsuspäeva deklaratsiooni vastuvõtmist suunata see komisjonidele. Viljandis toimunud Omavalitsuspäeva deklaratsiooni üleandmine leidis aset 7. novembril Riigikogu Valges saalis Riigikogu juhatusele, Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajatele.

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas deklaratsiooni 16. jaanuaril 2023 toimunud koosolekul, kus esinesid MTÜ Polis president, Tallinna Ülikooli õppejõud Sulev Lääne, doktor Tiiu Aro, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei ja teised. Deklaratsioonis toodut peeti väga oluliseks, sealhulgas vajadust panustada ennetavalt tervise edendamisse, vähendades sellega ravi vajadust. Samuti toetati võimalikke abinõusid inimeste spordi ning liikumise harrastuse laiendamiseks kogu elukaare jooksul. Eraldi rõhutati valdkonnas noorte teadlikkuse tõstmist. Komisjon toetas deklaratsioonis toodut ning samuti rõhutati jätkutegevuste vajadust.

Sulev Lääne: "Viljandis toimunud Omavalitsuspäeva tähistati juba viiendat korda kui riiklikku tähtpäeva. Tekkinud on juba ka omad traditsioonid ning üks nendest on deklaratsioonide ühine ettevalmistamine ning Omavalitsuspäeval heaks kiitmine. Seekord oli teaduspõhisuse ideed silmas pidades protsessi kaasatud lisaks riigi ja kohaliku omavalitsuse ning kolmanda sektori esindajatele ka senisest enam teadlasi ning eksperte. Hea meel on märkida, et eelnevat toodi esile ka sotsiaalkomisjoni koosolekul. Samuti on hea tõdeda, et komisjoni kohtumisel rõhutati tervisega seotud erinevate osapoolte koostöö suurendamise vajadust ning seda ka deklaratsioonis toodu edasise realiseerimise aspektist. Kokkuvõttes loob hea tervis eeldused rahva säilimiseks, majanduse arenguks, sotsiaalse heaolu kasvuks ning seeläbi rahva ja riigi jätkusuutlikkuse tagamiseks". 

Jan Trei: "Omavalitsuspäevade korraldamine ja Omavalitsuspäeva deklaratsiooni vastuvõtmine on väga oluline ja märgiline tegevus. Paljud omavalitsused on andnud oma sisendid ja mõtted Omavalitsuspäeva deklaratsiooni koostamisse. Läbi Omavalitsuspäeva deklaratsiooni koostamise ja vastuvõtmise saame hoida ühiskonnas olulisi teemasid nähtavana. Ja mitte ainult.  Vananeva rahvastiku valguses saavad olema sotsiaalvaldkonna teemad aina olulisemad nii riigi kui omavalitsuste jaoks. Ja meid eesootavat saab edukalt lahendada ainult riigi ja kohalike omavalitsuste tõhusas koostöös. Deklaratsioon anti üle ka Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Liidus arutame deklaratsiooni sisu liidu riigieelarve läbirääkimiste töörühmades ning parima osa nendest esitame keskvalitsuse töölauale - olgu nendeks rahalise mõjuga ettepanekud või seadusloomelised".

Tiiu Aro: "Viljandis toimunud Omavalitsuspäeva teema oli "Elule aastaid, aastatele elu". Ühiskonna arengu oluline alus on rahva tervis ja heaolu. Eesti rahvastik vananeb ja väheneb. Ennetustegevused, millega saab  mõjutada eluviisi, tervisekäitumist, inimese vastutust oma tervise eest, on tervishoiuteemade varju jäänud. Rahvatervishoiu arendamine peab olema süsteemne ja ühendatud teiste tegevusvaldkondadega".

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt sõnas, et on väga rahul, et komisjoni liikmed aktiivselt deklaratsiooni arutelul osalesid, tundsid huvi tulevikus planeeritud tegevuste kohta ning esitasid küsimusi. Ta tunnustas väga Kristina Šmigun-Vähi mõtteid ning küsimusi komisjoni istungil. Samuti Kristina valmisolekut olla saabuvatel Linnade ja Valdade päevadel just liikumist ja tervist puudutavate teemade eeskõnelejaks või siis töötoa juhiks.

„Proovime siis kõik need head mõtted, mis 29-30.09.2022.aastal Viljandis toimunud Eesti VII Omavalitsuspäeva deklaratsiooni kirja said, ka tegelikult ellu viia või vähemalt asuda neid häid mõtteid sisuga täitma,“ ütles Kütt.

Ettekande slaidid

Kohtumise pildialbum

Omavalitsuspäeva deklaratsioon on leitav Riigikogu veebist: Omavalitsuspäeva-deklaratsioon-2022.pdf (riigikogu.ee)

Eesti VII Omavalitsuspäeva ning selle deklaratsiooni materjale leiab samuti Viljandi linna ja Tallinna Ülikooli veebist: https://www.viljandi.ee/omavalitsuspaev; https://www.tlu.ee/yti/meediavarav/blogid/viljandis-vastu-voetud-omavalitsusdeklaratsioon-keskendub-rahvatervisele

Järgmise üleriigilise Omavalitsuspäeva korraldamise õigus on üle antud Rae vallale.