Digiblogi

Tagasivaade arengukoostööle Afganistaniga

Projektijuht Maarika Miil vaatab tagasi kevadel lõppenud arengukoostöö projekti raskustele ja õnnestumistele.

Pilt lõpetajatest

Kevadel kaitses meil kuus Afganistanist pärit üliõpilast magistrikraadi – neist kaks cum laude ja neli hindele „A“. Värsked magistrid läbisid nominaalse õppekava pooleteise aastaga. Nende õpinguid toetati Välisministeerumi projektist Magistriõppe läbiviimine Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi õppekaval „Avatud ühiskonna tehnoloogiad“ Kabuli Ülikooli ja Afganistani IT-ministeeriumi töötajatele. Tegemist oli üsnagi eksperimentaalse ettevõtmisega, sest tegelikult me ei teadnud väga täpselt, kas õpingute läbimine lühema perioodi vältel üldse õnnestub. Tagasivaates võib öelda, et õnnestus ja üsnagi edukalt.

DSC 1490

Võrreldes meie arusaamadega õppimisest on õppimiskultuur Afganistanis märksa erinev.

Õppetöö algas veebruaris 2020 ja ei läinud palju aega mööda, kui tavapärane õppetöö kolis Zoomi. See tegi meid päris murelikuks, sest võrreldes meie arusaamadega õppimisest on õppimiskultuur Afganistanis märksa erinev. Õppejõud on tõstetud pooljumala seisusse ning kõik, mida ta räägib, tuleb tingimata üles kirjutada. Eksamitel kontrollitakse, kas õppejõu jutt jäi ikka meelde, kas kohustuslik kirjandus on peas. Harjumine meie õppemeetoditega võttis aega. Näiteks rühmatöö koos tüdrukutega tõi nii mõnelgi kangema sugupoole esindajal pisara silma. Sedavõrd võõras oli nende jaoks läänelik maailm. Samuti selgus, et see tarkus ja teadmine, mida meie pakume oma üliõpilastele, on kordades suurem, kui ühe inimese pea on võimeline vastu võtma ja meelde jätma. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et vaatamata koroonale projekt õnnestus. See tõi meile juurde tööväliseid lisakohustusi, näiteks tuli oma vabast ajast päris palju suhelda üliõpilastega Afganistanist. Olles eemal perest ja lähedastest võõras kultuuriruumis oli meie tugi neile psühholoogiliselt väga vajalik, aitas leevendada koroonastressi ja õpingutega seotud üleelamisi ning võimaldas magistriõpingud lõpetada ettenähtud ajaks. Ehk teisisõnu, inimlik hoolimine ja hoolivus olid tähtsal kohal projekti eesmärkide saavutamisel keerulisel ajal, mida sügisel 2019 projekti kirjutades ei osanud mitte keegi ette näha.


Soovin tänada kõiki õppejõude, juhendajaid ja muid asjaosalisi, kes panustasid projekti õnnestumisse: Merilin Tohver, Kristi Oikimus, Kai Pata, Sirje Virkus, Merja Bauters, Priit Suve (ÜTI) Alexander Norta (TalTech), Tariq Meeran (TalTech) jt. Ilma teieta poleks see kõik teoks saanud.

DSC 1331 0


Arengukoostöö Afganistaniga jätkub. Kaks kevadel lõpetanud magistrit jätkavad oma õpinguid doktoriõppes Välisministeeriumi poolt toetatud stipendiumiprogrammi toel.

Projektijuht Maarika Miil

*Fotode autor: Reet Suhova