Humanitaarblogi

Oliver Laas: ühel hetkel muutus naljakaks korduv tagasiside, kus tunnistati uurimuse originaalsust, aga ei oldud seisukohtadega sisuliselt nõus

11. septembril 2023 kaitses Oliver Laas Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis doktoritööd teemal "Toward a Nominalist Theory of Virtuality" ("Nominalistliku virtuaalsuse teooria poole"). Juhendajateks olid professor Tõnu Viik ja Andres Luure.

Oliver Laas

Kuidas jõudsid oma uurimisteema juurde?

Magistritöö kirjutasin videomängudest. Uurimistöö käigus puutusin kokku virtuaalreaalsust ja teisi virtuaalseid nähtuseid käsitlevate filosoofiliste tekstidega. Kuna nendel teemadel oli uurimusi eelmise kümnendi alguses vähe tehtud, siis aimasin, et see võib tulevikus oluliseks saada. Koos isikliku huviga see aimdus, mis hiljem tõeks osutus, uurimisteemani viiski.

Kuidas muudab sinu uurimistöö maailma (kasvõi natukene)?

Loodetavasti aitab mu töö demüstifitseerida virtuaalseks nimetatavaid nähtusi, et neist selgemalt mõelda ja nendega seoses ratsionaalseid otsuseid langetada.

Millised olid sinu salanipid, kuidas järjepidevalt oma doktoritööga tegeleda, et edukalt lõpuni jõuda?

Järjepidevus oli tagantjärele vaadates peamine nipp. Tasub tekitada rutiin, et iga nädal kirjutad segamatult teatud arv tunde. Kui mõnda probleemi veel lahendada ei osanud, siis kirjutasin neid kohti töös, mille sisu oli selgem või mis vajasid toimetamist. Ajapikku kirjutamisele pühendatud tunnid kuhjuvad ja ühel hetkel saab töö valmis.

Milline oli mõni meeldejääv või naljakas seik, mis teadustöö kirjutamise jooksul juhtus?

Ühtegi konkreetset seika hetkel ei meenu. Kuna kaitsesin oma uurimistöös filosoofide seas ebapopulaarseid seisukohti, siis ühel hetkel muutus naljakaks korduma kippuv tagasiside, milles tunnistati küll uurimuse või selle osade originaalsust, aga ei oldud selles esitatud seisukohtadega sisuliselt nõus.

Lähtudes oma uurimisvaldkonnast, mis on sinu jaoks "tark eluviis"?

Filosoofid on kuulsad oma erimeelsuste poolest. Seega ei ole üllatav, et nad on eri meelt ka selle osas, mis on filosoofia eesmärk. Jagan seisukohta, et filosoofia peaks lahendama mõistelistest segadustest võrsunud probleeme, sest segaste mõistete kasutamine viib praktikas halbade otsusteni. Targa eluviisi üheks komponendiks võikski olla selgete mõistete põhjal ratsionaalsete otsuste langetamine.

Mõni hea näpunäide või soovitus, kuidas kaitsmise päeval võimalikult vähe närveerida?

Kõigile sobivat soovitust ma anda ei oska. Ennast on aastaid aidanud põhjalik valmistumine. Näiteks kaitsmiseks kirjutasin kokku ligi viiskümmend lehekülge märkmeid. Loengud kirjutan siiani kõik sõna-sõnalt välja koos korrektselt vormistatud allikaviidetega. Ühe loengu märkmete maht on võrreldav ühe teadusartikli omaga. Uue kursuse puhul tähendab see sisuliselt neljateistkümne teadusartikli mahus teksti loomist. Klassi ees ma neid otseselt maha ei loe, aga põhjalike märkmete olemasolu aitab rahulikumalt loengut pidada või kraadi kaitsta, sest vajadusel on mälu värskendamiseks vajalikud detailid käepärast. Samuti jääb materjal peale läbikirjutamist paremini meelde.

 

Loe Oliver Laasi doktoritööd