Haridusblogi

Teenetemärgi pälvinud TLÜ andragoogika tudeng Diana Veskimägi tööst ja õpingutest

Diana Veskimägi on andragoogika bakalaureuseõppe II kursuse üliõpilane, kes pälvis hiljuti presidendi Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Foto Diana Veskimägi

Õppejõud Katrin Karu iseloomustab Dianat: “Ta on üliõpilasena ennastjuhtiv, kaasõppijaid toetav ning koostööd väärtustav. Ta on nõudlik enda õppimise osas, otsib isikupäraseid lahendusi, panustab grupitöödesse ja kogu kursuse ühtsustundesse. Kuna ta on haridustehnoloog, siis aitab otsida ülesannete puhul erinevaid digilahendusi ja -keskkondi, näiteks kursuse loodud leheküljel andragoogika.ee.

Miks tegid valiku TLÜ-sse andragoogikat õppima?

Töötan põhikohaga üldhariduskoolis nii informaatikaõpetaja kui haridustehnoloogina ning seega puutun kokku nii õpilaste kui täiskasvanute õpetamisega. Õpetaja ja pedagoogina saan koolist palju tuge, toimuvad erinevad täiendkoolitused ning pidev eneseareng, kuid täiskasvanutega tegelemise ja täiskasvanute koolitamise osas tundsin, et vajan rohkem taustateadmisi. Seetõttu asusin õppima andragoogika erialale.

Kuidas on andragoogika õpingud Sind Sinu erialases töös toetanud?

Olen õppinud rohkem hindama koosõppimise tähtsust ning seda, kui suurt rolli mängib motivatsiooni üleval hoidmisel keskkond ja kaaslased. Samuti teadvustan nüüd ka selliseid aspekte koolitustegevuste kavandamisel, mida varem ei osanud märgata – olen paindlikum ning pigem loon õppimisvõimalusi ning suunan õppijaid arusaamade ja hoiakute kujunemisel.  

Mida hindad oma töö juures kõige rohkem?

Pean head töökeskkonda kõige aluseks – kui keskkond soosib õppimist, arengut ja vajalike muudatuste elluviimist, siis on võimalik koos mägesid liigutada. Püüan alati toetada iga õppijat lähtuvalt tema enda seatud isiklikust eesmärgist ning olen rõõmus, kui näen, et ta on oma eesmärgi täitnud ning saavutanud endaga rahulolu. See annab ka mulle positiivset energiat ning jõudu edasi liikuda. Ma hindan väga ka vabadust olla loov, see käivitab minus ideid kuidas lahendada olemasolevaid probleeme parimal võimalikul viisil. 

Mida hindad kõige rohkem oma õpingute ja ülikooli puhul? 

Meie õppetöö toimub väga suures osas andragoogilistest põhimõtetest lähtuvalt – arvestatakse õppija varasema kogemuse ja isiklike huvidega, suunates meid lugema ja mõtestama.

Diana Veskimägi, TLÜ andragoogika tudeng

Õpingud andragoogika erialal on mind väga positiivselt üllatanud. Meie õppetöö toimub väga suures osas andragoogilistest põhimõtetest lähtuvalt – arvestatakse õppija varasema kogemuse ja isiklike huvidega, suunates meid lugema ja mõtestama. Saan ise õppijana kogeda erinevust klassikalise õppimise kogemuse ja andragoogilise õppetöö ülesehituse vahel ning mõistan seeläbi nüüd paremini täiskasvanu õppimise eripärasid. 

Teenetemärk määrati Sulle panuse eest koolide distantsõppele mineku toetamisel. Milline on see panus olnud? Kuidas on see protsess möödunud?

Tunnustus on paljuski seotud Eesti Haridustehnoloogide Liidu, mille juht ma olen, panusega Eesti koolidele distantsõppe ajal. Püüdsime liiduga toetada õpetajate “ellujäämist” selles keerulises olukorras. Kevadel 2020 olime päris mures, kuidas saavad hakkama need koolid ja õpetajad, kelle digioskused ei ole piisavad, et õppetööd distantsilt korraldada. See ärgitas meid mõtlema, mis võimalused on meil vabatahtliku organisatsioonina ning mida meie saaksime ette võtta. 

Nädal enne koolide sulgemist algatasin koos kolleegidega Facebookis grupi ehk praktikakogukonna õpetajatele “Koduõpe tehnoloogia abil”, kus jagatakse infot, küsitakse abi ja antakse nõu erinevates digiõppe küsimustes, mis õpetajatel ette võivad tulla. Samuti koondasime õpetajate jaoks erinevat infot, panustasime erinevate veebiseminaride toimumisse ning viisime läbi õpilastele live-koolitunde. Tagasi vaadates oli see haridustehnoloogide jaoks väga põnev aeg. Kui seni pidime kõiki veenma, et digioskused on olulised, siis nüüd saime plaksutada - kõik tahtsid ise õppida ja areneda.  

Mis on Su hobid ja kuidas vaba aega sisustad? 

Võib vist öelda, et minu töö ongi minu hobi, sest mulle väga meeldivad kõik need asjad, mida ma teha saan. Päris vaba aega on mul väga harva ja siis ma lihtsalt puhkan. Väga armastan reisida. Paar korda aastas pakin kohvrid ja lendan koos lastega uusi maid ja kultuure avastama. Hetkel ei ole see küll võimalik, kuid loodan, et ühel hetkel avanevad piirid taas. 

BA andragoogika

MA andragoogika