Loodusblogi

Linnaruum mitmekesiseks

Tallinna Ülikool panustab rahvusvahelisse projekti, mille eesmärk on muuta Euroopa linnad jätkusuutlikkuse suursaadikuteks.

Linnakorraldus

74,5 protsenti Euroopa elanikest elab linnapiirkonnas. Aastaks 2040 on see protsent 80 ja 2050. aastaks juba 85 protsenti. Nii seistakse silmitsi sotsiaalsete, tervise-, keskkonna- ja majanduslike väljakutsetega.

Selleks et veel enam rõhutada inimese ja looduse koostoimet kui kodaniku füüsilise ja vaimse tervise ja heaolu peamist määrajat, arendati välja rahvusvaheline projekt Go Green Routes, mida veab Eestis Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi (TLÜ LTI) keskkonnakäitumise töörühm nimega „Inimese ja looduse mõju urbaniseeruvas maailmas” koostöös Tallinna linnaga Uurimisrühm loodi 2018 a. algusel eesmärgiga siduda Tallinna Ülikooli keskkonnateadmisi erialade üleselt ning sellele kuuluvad jätkusuutliku arengu prorektori, Helen Sooväli-Seppingu, eestvedamisel, TLÜ LTI prof. Tiiu Koff, keskkonnasotsioloogia teadur Bianka Plüschke-Altof, keskkonnaantropoloogia ja keskkonnakorralduse lektorid Joonas Plaan ja Piret Vacht ning nooremteadur
Anni Müüripeal.

Koos rajatakse teed ainulaadsele lähenemisviisile, mis lähtub linnakujunduses eesmärgist edendada inimese ja looduse head suhet, taaselustada loodussidemeid ja suurendada kodanike kaasatust. Muu hulgas keskendutakse roheliste koridoride loomisele, et ühendada hoonestatud keskkonda kuuluvaid avalikke ruume lineaarsete parkide, kõnni ja jalgrattateedega.

Tallinna Ülikooli teadlased jälgivad sotsiaalseid, tervise- ja keskkonnamõjusid ning vajaduse korral ka sekkuvad. Uurimisrühma interdistsiplinaarsuse tõttu suudetakse haljasalade mõju mõõtmisel kasutada holistilist lähenemisviisi.

Oluline on ka interdistsiplinaarne koostöö. Eri erialade pädevustele tuginedes suudetakse jälgida keskkonnanäitajaid ning neid kaardistada. Mõõdetakse ka sotsiaalseid, tervise- ja heaoluindikaatoreid (haljasalade ligipääsetavus, nende puhke-, heaolu- ja tervisemõju, külastajate rahulolu ja eelistused, sh turvatunne, külastusharjumused ja keskkonnakäitumine).

Viimasel ajal on TLÜ LTI terviseteadlased oma klastris „Tervis aktiivse elu uuenduste jaoks” (SportEST) toonud välja ka Eesti laste vähese kehalise aktiivsuse ja õues veedetud aja, mis on ka Go Green Routesi üks fookusi. Uue ilme ja ülesande saab Tallinna kesklinna roheala, kuhu tulevad puhke- ja mänguväljakud, aga ka mitmeti kasutatavad haljasalad. Projekti Go Green Routes rahastab Horizon 2020 (Üleskutse H2020-SC5-2018-2019-2020, Majanduse keskkonnasõbralikumaks muutmine vastavalt säästva arengu eesmärkidele). Projekt kestab neli aastat, kuni 2023. aasta juunini. Rohkem kui 40 partneri seas on Tallinna Ülikool ja Tallinna linn.


Autorid: Helen Sooväli-Sepping, jätkusuutliku arengu prorektor ja Bianka Plüschke-Altof, keskkonnasotsioloogia teadur.


Tunned, et linnakorraldus on sinu tuleviku eriala, siis vaata lähemalt ka linnakorralduse õppekava lehte.