Avalik loeng

KNT teadusseminar „Valetamiskäitumise psühhofüsioloogilised ilmingud"

17. novembril kell 9.00 toimub TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse (KNT) teadusseminaride sarja kuues seminar. Seminari teemaks on „Valetamiskäitumise psühhofüsioloogilised ilmingud" ning esinejaks on TÜ peremeditsiini õppetooli suhtlemise psühholoogia lektor Inga Karton. TLÜ KNT teadusseminarid toimuvad regulaarselt üle nädala kolmapäeviti kell 9.00-10.00.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

17.11.2021 kell 09.00 - 10.00

KNT teadusseminaride sari

 

Registreerige end KNT teadusseminaride sarja kuulama.


Selleks, et sündmusele registreerida töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, lti@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

KNT teadusseminari loengusari

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tule kuula 17. novembril kell 9.00 TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse teadusseminari „Valetamiskäitumise psühhofüsioloogilised ilmingud". Esinejaks on

TÜ peremeditsiini õppetooli suhtlemise psühholoogia lektor Inga Karton.

Tegemist on virtuaalse seminariga ning kuulama on oodatud kõik huvilised!

Teemast

Valetamine on meie igapäevase elu osa. Võib öelda, et kõik inimesed valetavad, kas siis mõtlematult või teadlikult. Viimane nendest – tahtlik vale – võib teatud juhtudel muutuda aga probleemiks, eriti juriidilises kontekstis. Inga Karton käsitleb oma ettekandes, mil määral inimesed valetavad (või siis jätavad tõe rääkimata), ja kas selle määraga saab ka manipuleerida ning kuidas ebasiirus väljendub psühhofüsioloogilistes ilmingutes. 

Esinejast lähemalt

Inga Karton omab kliinilise psühholoogi kutset (tase 7) ning 2015. aastal kaitses Tartu Ülikoolis doktorikraadi psühholoogias. Tema doktoritöö keskendus ebasiira kommunikatsiooni ehk valetamise uurimisele. Varasemalt, 2004. aastal lõpetas ta Tallinna Ülikoolis psühholoogia teadusmagistrantuuri. Praktiseeriva psühholoogina tugineb ta lisaks kliinilisele, valdavalt kognitiiv-käitumisteraapia põhisele, erialalisele väljaõppele Tartu ja Tallinna Ülikoolis veel motiveeriva intervjueerimise (MI) põhimõtetele ja võtetele. Esimese MI-teemalise koolituse läbis ta 2003. aastal, mille järgselt on ta seda lähenemist järjepidevalt rakendanud oma töös ning ennast selles edasi arendanud. 2006. ja 2009. aastal läbis ta ka MI treeneri väljaõpped, kuulub rahvusvahelisse ja kohalikku MI võrgustikku ning on aktiivne MI oskuste edasi andja ja arendaja treeneri, superviisori ja uurijana.

Vaata KNT tippkeskuse seminaride kavawww.tlu.ee/knt-teadusseminarid

Kus saab seminari kuulata?

Seminari saab kuulata otseülekandena 17. novembril 9.00-10.00 meie TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi Facebooki lehelt https://www.facebook.com/TLULTI

NB: Seminari osalemise Zoomi link ning täiendav info saadetakse registreerijatele 2 päeva enne seminari algust (esmaspäeval). Kes registreerib end hiljem, saab kasutada võimalust ning jälgida seminari ülekannet TLÜ loodus- ja terviseteaduste Facebooki lehelt.

Kas seminari saab järelvaadata?

Jah (kuni järgmise seminarini). Kui te ei saa otseülekandel osaleda, siis salvestust saab Facebookis vaadata kuni järgmise KNT seminari alguseni.

Vaata kava: www.tlu.ee/knt-teadusseminarid


Lisainfo: emallene@tlu.ee ja kristjan.kask@tlu.ee