Roheline Ülikool

Koni tänavalt ära!

Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada algusest.

bänner

Tallinna Ülikoolis on esmakursuslastele loodud õppeaine “õppimine kõrgkoolis”, et nad kohaneksid meie ja majaga paremini. Kuigi iga instituut vastutab õppeaine sisu eest ise, on heaks tavaks kujunenud ülikooli fookusvaldkondade tutvustamine. Juhtus nii, et digitehnoloogiate instituut ei pannud kedagi muud kui töökeskkonna volinikku panna rääkima sellest, mida terve- ja jätkusuutlik eluviis endast kujutab.

Vaatamata oma psühholoogia-alasele haridusele on seda digitehnoloogi tõmmanud ikka rohkem loodusteaduste poole. Ning tema pähe on kogunenud väga palju kurbi ning kummastavaid fakte meie elukeskonna kohta. Need faktid tahtsid selget sõnastamist ning nii valmiski esmaskursuslastele – küll pigem mustades toonides, seda nii sisu kui ka vormi poolest -, ettekanne, mis ühelt poolt kainestav, teiselt teaduspõhine. 

See paratamatust kajastav visuaalne lugu sai vastukaja nii loengusaalis kui ka tööruumides. Järgnes veel süngem (saavutamata eesmärgid, apokalüptilised teaduspõhised ennustused jne) ettekanne BFMi kursusel “Õppimine kommunikatsiooni- ja loomevaldkonnas”. Nimelt on BFM digitehnoloogiate instituudi kõrval teine TLÜ instituut, kes on sissejuhatava aine “õppimine kõrgkoolis” programmi lisanud loengu tervest ja jätkusuutlikust eluviisist.

Edasi kutsusin BFMis nii eesti- kui ka ingliskeelset õpperühma üles kodanikuaktiivsusele ehk korjama nädala jooksul tänavatelt üles tänavatelt sinna visatud mürgipomme - konisid. See haakus täpselt kampaaniaga “Meri algab siit”. Rõõm oli üüratu, kui sain esimese fototõestuse korjatud konidest kõigest paarkümend minutit peale loengu lõppu. Minu postkasti kogunes lõpuks 12 tubli tudengi töö, mille tulemus oli muljetavaldav – tänavalt oli kokku koristatud umbes 2500 koni!!! 

Kui arvestada, et üksainus koni võib mürgitada ligi 1000 liitrit vett ning just konid on kõige suurem prügi, mis satub Tallinnast Läänemerre, siis nende usinate esmaskursuslaste panus on silmipööritavalt tubli! Aitäh teile Kaire, Janar, Karolin, Liis, Jannela, Grete, Loo, Lisa Marie, Luisa Susanna, Timo, Vanessa ja Birgit! Te andsite ühele lootuse kaotanud õppejõule tagasi usu helgemasse tulevikku!