Roheline Ülikool

Roheline. Aga kui roheline?

bänner

Albert Einstein olla öelnud, et kui kaovad mesilased, kaob nelja aastaga ka inimkond. Einstein nii tegelikult ei öelnud, kuid vaatamata sellele on selles lauses omamoodi tõetera – me oleme kaotamas enda elu hoidjad. Ja mitte ainult mesilasi, aga palju enamat.

Tallinna Ülikooli katusel olevad mesilased lähevad vastu oma kolmandale talvele. See, et nad siin katusel tegutsevad, on üks võimalik viis panustada paremasse homsesse, elu hoidmisesse.

Hooliva homse nimel

Asjata ei ole ülikool oma arengukavasse kirjutanud soovi olla targa eluviisi eestvedaja ning panustada jätkusuutlikkusse arengusse –nimetades end ka (R)roheliseks ülikooliks. Tahet on.

See, et me ülikoolis panustame õppe- ja teadustöösse, kujundab ilmselgelt ühiskonda. Kõik ei pruugi küll avalduda kohe, kuid meil on suurepärane võimalus tulevikku muuta. Paremaks. Sellest aga ainuüksi ei piisa. On vaja veel midagi, väiksemaid ja suuremaid tegusid, et tõestada ja päriselt näidata, et must-valgel kirja pandud roheliseks olemise sõnade taga on teod, mis küll teosammul, aga siiski maailma paremaks paigaks muudavad. Neid samme saavad astuda kõik ülikooli liikmed.

Just seetõttu alustame täna Nädalainfos rubriigiga, mida võime nimetada nii “Roheline tegu” või “Jätkusuutja” või “Parema elu elustiil”. Sellest saab koht, kus jagada kogemusi, kuidas üks või teine ülikooli liige panustab hoolivasse homsesse - olgu selleks rattaga tööl käimine, ise toidu kasvatamine või korilus, kolleegide ärakuulamine, vabatahtlik töö heategevusorganisatsioonis, salajane prügi korjamine kodurannas. Siin saame avada erinevaid põhjusi, miks üks või teine tegu on tähtis, kuidas see maailma paremaks paigaks muudab.

Tõuget on vaja!

Olulisim - olla eeskuju ja innustaja, küsija ja vastaja. Tihti me küll sisimas teame, et oleks vaja tegutseda teisiti, aga ei oska või ei julgegi. Tõuget on vaja.

Selleks, et ülikool tervikuna tõepoolest saaks olla roheline ja panustada jätkusuutlikku arengusse, peavad tema liikmedki seda teha tahtma, seda oskama ja ise ka panustama. Siit algab kogemuste jagamine. Ja siit ka üleskutse: kui sina tead kedagi, kes on hea eeskuju, kelle tegu tasub esile tuua või oled hoopis märganud, et mõnes ülikooli sopis toimub midagi, mis võib teistelegi heaks näiteks olla või oled hoopis täheldanud mõnd murekohta, siis jaga seda. Vaid niimoodi – nügides ja koostööliselt tegutsedes – saame paremaks, saame panustada iseenda heaollu, ülikooli, Eesti ja ka kogu maailma jätkusuutlikku arengusse.

Ole see, kellelt õppida

Siis, kui ülikool astus Kestliku arengu koalitsiooni liikmeks, said kirja pandud mõned read, mis kehtivad ka siin ja praegu ning millest lähtuda saame:

  • hooli iseendast ning panusta oma vaimsesse ja füüsilisse heaollu;
  • hooli koostööst ja inimestest, kellega sa koostööd teed, lähtu sealhulgas ülikooli väärtustest nagu avatus, kvaliteet, nõudlikkus, professionaalsus ja ühtsus;
  • hooli õppimisest ning mõtle, millised on Sinu õpetamis- ja õppimisviisid, kas need on mõjusad ja aitavad maailma paremaks muuta;
  • hooli maailmast ja jälgi oma tarbimisharjumusi (sh jäätmete teket) ning mõtle, kas on kohti, kus oma käitumist muuta saaksid;
  • hooli ühiskonnast ja teadustööd tehes mõtesta, kas saadud tulemused teevad ühiskonda paremaks, aitavad kaasa tarkadele poliitilistele otsustele;
  • hooli ajast - nii enda kui teiste omast!
  • ole see, kellelt õppida!

Vaata ka Kestliku arengu koalitsiooni videot!

pilt