Roheline ülikool

Üliõpilased muudavad ülikooli roheliseks

2020. aasta sügissemestril toimetasid TLÜ tudengid 55 ELU projekti kallal. Erialasid lõimivatest interdistsiplinaarsetest tudengiprojektidest on kujunenud üks ülikooli jätkusuutlikkuse mootoreid.

tudengid ratastega sõitmas

Oluline on siin tähele panna, et vaid paar projekti oli suunatud ülikooli enda rohelisemaks ja jätkusuutlikumaks kujundamisele. Näiteks otsis üks tudengite grupp võimalust, kuidas lõpetada ülikooli kampuses ühekordsete joogitopside kasutamine või kuidas muuta ka Tallinna kesklinnas talutoit kättesaadavamaks. 

Mitmed ja mitmed projektid vaatasid ´majast välja´. Näiteks, koos Teliaga, hea partneriga Kestliku arengu koalitsioonist (https://www.terveilm.ee/leht/kestliku-arengu-koalitsioon/), analüüsiti digiprügi olemust ja viise sellealase teadlikkuse suurendamiseks, seda ka ülikoolis. Koalitsioonipartnerid kaasati ka mitme teise projekti juures: tudengid aitasid Cleantech forEST´i kommunikatsioonivahendite loomisel ning koostöös Arengukoostöö Ümarlauaga arendati säästva arengu eesmärkide infoportaali sisu. 

Lisaks projektidele, mille juhendaja(d) on juba õppe- ja teadustöös kestliku arengu eesmärgid oma tegevuste aluseks kujundanud, näiteks Proovikivi algatused (https://proovikivi.ee/), on hea meel näha, et suurem osa lõppenud projektidest on samuti kestliku arengu eesmärkidega kooskõlas, olgugi ise seda otseselt nimetamata. Valdavalt keskenduvad projektid hariduse valdkonnale, kus arendatakse erinevaid õppevahendeid. Samuti on keskendutud vaimsele tervisele, soolisele võrdõiguslikkusele ja kultuurilise mitmekesisuse märkamisele, toetamisele ja arendamisele.  

Kuigi teaduse ja kõrghariduse alarahastamine on loonud ülikoolides arengu mõnigase peatumise - keskendutakse suuresti ellujäämisele – on just tudengite algatused ja projektid need, läbi mille toimub väga palju kiireid arenguid ülikooli jätkusuutlikumaks kujunemisel.

Liisa Puusepp, teadur
Mihkel Kangur, jätkusuutliku arengu dotsent