Vastuvõtt

Tallinna Ülikooli esitati üle 6700 sooviavalduse

Sel aastal esitati õppima asumiseks üle 6700 sisseastumisavalduse. Bakalaureuseõppe ja rakenduskõrghariduse erialadele laekus ligi 5000, magistriõppe erialadele 1657 ja doktoriõppesse 104 avaldust. Koos välistudengite on avaldusi kokku üle 7600.

Noored inimesed

Suurim konkurss oli traditsiooniliselt bakalaureuseõppe erialadel. Populaarseimad nende seas Haldus- ja ärikorraldus (15), Reklaam ja suhtekorraldus (reklaami suund 14,27, suhtekorralduse suund 10,87), Psühholoogia (9,98) ja Alushariduse pedagoog (8,67). Magistriõppe erialadest on populaarseimad Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (3,94), Hariduse juhtimine (3,48), Alushariduse pedagoog (3,10), Õigusteadus (3,03), Organisatsioonikäitumine (2,96) ja Andragoogika (2,45). Doktoriõppes on suurim konkurss Infoühiskonna tehnoloogiate (5,50), Sotsiaaltöö (5,00), Riigi- ja poliitikateaduste (4,50), Tervisekäitumise ja heaolu (4,00) ning Analüütilise biokeemia (4,00) erialadele.

Välistudengite huvi on tänavu aga rekordiline. Bakalaureuseõppesse soovib astuda 399, magistriõppesse 400 ning doktoriõppesse 113 tudengit. Need arvud pole aga veel lõplikud, kuna sisseastumine on augustini avatud veel Läti ja Soome tudenigtele.

Sel aastal avatakse 39 bakalaureuseõppe, kuus rakenduskõrghariduse ning 60 magistriõppe eriala. Sisseastumiseksamid Tallinna Ülikooli toimuvad 6.-12. juulini. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse magistriõppe puhul jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 13. juulil, bakalaureuseõppe puhul aga 13. juulil.

Õppima asumise soovist tuleb teada anda kolme päeva jooksul pärast vastuvõtmise teate saamist.

Info sisseastumiseksamite kohta leiab siit.

Lisainfo:
Merit Paist, Tallinna Ülikooli vastuvõtu peaspetsialist
merit.paist@tlu.ee
6 409 235