Vastuvõtt

Ülikool alustas avalduste vastuvõttu

Neljapäeval, 20. juunil algab sisseastumisavalduste esitamine Tallinna Ülikooli, seda infosüsteemis SAIS (http://www.sais.ee/). Avaldusi (kuni kahele erialale) saab esitada 1. juulini, sisseastumiseksamid toimuvad 3.-11. juulini.

TLÜ

Sel õppeaastal avatakse 39 bakalaureuseõppe, 5 rakenduskõrghariduse ja 55 magistriõppe eriala, nende seas 17 ingliskeelset. Doktorikavasid on 14.  

Ülikooli võetakse vastuvõtulävendi ületanud kandidaadid paremusjärjestuse alusel. Lävend bakalaureuseastmes on 65, magistriõppes 70 ja doktoriõppes 75 palli.

Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse magistriõppe puhul jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 12. juulil, bakalaureuseõppe puhul aga 12. juulil. Õppima asumise soovist tuleb teada anda kolme päeva jooksul pärast vastuvõtmise teate saamist.

Lisainfo: Grete Mai Keert, Tallinna Ülikooli õppekorralduse spetsialist, gretemay@tlu.ee