tudeng kirjutab koodi

Informaatika

Arvuteid ja nutiseadmeid kasutavad tänaseks pea kõik inimesed. Aga kas tead, et nutiseade muutub nutikaks alles siis, kui keegi veel nutikam on ta „nutikaks õpetanud“?

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris Tasuta

Seadmete nutikaks õpetamise tänuväärset tööd teevad tarkvaraarendajad. Ehkki informaatika on väga lai mõiste, keskendub meie õppekava peamiselt tarkvaraarendusele ning erinevate meedialiikide kasutamisele nii tavalistes kui ka veebirakendustes. Tarkvaraarendus on üha enam meeskonnatöö, kus võrdselt tähtsad on suhtlemine erinevate inimestega, oskus probleeme analüüsida ja sõbralikke kasutajaliideseid kavandada ning loomulikult ka programmikoodi kirjutamine.

 

Keda ootame õppima?

Ootame õppima edasipüüdlikke, loovaid, meeskonnatööks valmisolevaid ja erialale pühendunud noori, kes huvituvad IT-ala uusimatest arengusuundadest ning kellel on harjumus probleemidele iseseisvalt lahendusi otsida. Kasuks tuleb analüütiline mõtlemisvõime, kohusetunne ja korrektsus. On tore, kui sisseastuja on juba proovinud programmeerida, videoid või pilte töödelda, veebilehti luua, kuid sisseastumisel ei ole see eelduseks.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena.
 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel koostada ja kaitsta bakalaureusetöö.

Olulised eriala- ja üldained

Eriala õppekava ja erialaained

Informaatika õppekava ainekaart

informaatika ainete tabel

Tarkvaraarenduse ja digitaalse meediaga seotud olulisemad ained on:

 

Vastuvõtt

Eksamid

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%
 • Eriala vastuvõtueksam 75%

Vastuvõtueksam toimub ühel päeval ja koosneb kirjalikust ning suulisest osast. Kirjalikus osas peab sisseastuja ühe tunni jooksul lahendama loogika-, matemaatika- ja nuputamisülesandeid. Suuline osa toimub vestluse vormis eksamikomisjoniga. Kirjaliku eksami osakaal on 50% ja suulise eksami osakaal 50%.

 Iga kandidaadi testi algusaeg ja koht teatatakse SAISis avaldust esitades!

Vastuvõtueksami lisainfo

Vastuvõtutingimused

 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vajalikud dokumendid

 • Gümnaasiumi lõputunnistus või lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon

Sisseastumise üldine ajakava

 

  Miks tulla meile õppima?

  Meie instituudi tudengitel on omamoodi privileeg, kuna õppetöö toimub valdavalt väikestes, arvutiklassi mahtuvates õpperühmades ning see tagab igale üliõpilasele võimaluse saada tunni ajal õppejõult abi ja tagasisidet. Nii õppejõud kui tudengid peavad seda vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel väga oluliseks.

  Edukatel üliõpilastel on võimalik osaleda digitehnoloogiate instituudi arendusprojektides.

  • Õppekava sisaldab aineid erinevatest informaatika valdkondadest, mis lubab vajadusel erinevate huvipakkuvate teemadega edasi minna.
  • Õppekava võimaldab spetsialiseerumist tarkvaraarenduse või digitaalse meedia suunal. Tarkvaraarenduse moodulis on tarkvaratootmise protsessiga seotud ained. Digitaalse meedia suunal õpitakse erinevate meedialiikide töötlemist ning nende ühendamist ja kasutamist nii veebis kui teistes tarkvararakendustes.

  • Suurem osa õppetööst toimub arvutiklassides.

  • Edukatel üliõpilastel on võimalik osaleda digitehnoloogiate instituudi arendusprojektides.

  • Peale õppekava lõpetamist on võimalus jätkata õpinguid magistriõppes nii Tallinna Ülikoolis kui ka teistes ülikoolides. Meie lõpetajad on tööturul väga edukad ja nõutud spetsialistid. Senised lõpetajad töötavad IT-spetsialistidena nii era- kui ka avaliku sektori asutustes. Lõpetanuile on jõukohased ametid testija, programmeerija, analüütik, koolitaja. 

  Digitehnoloogiate instituudil on mitu arvutklassi, kus toimub suurem osa õppetööst. Lisaks praktikatundidele on võimalik klasse kasutada ka iseseisvaks tööks selleks ettenähtud ajal. Bakalaureuse üliõpilaste käsutuses on ka robootika labor, kus toimuvad robootika ja asjade interneti kursused. Samas majas Digitehnoloogiate instituudiga paikneb ülikooli raamatukogu, mis pakub lisaks kirjanduse laenutamisele võimalust vaikses ja rahulikus keskkonnas tööd teha

  ELU ehk erialasid lõimiv uuendus

  Tallinna Ülikool on unikaalne kuna Tallinna Ülikoolis on ELU! See on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks.

  Projektõpe on oluline, kuna tänapäeval on erinevate eluvaldkondade töökorraldus üha sagedamini projektipõhine: etteantud tähtajaks ja piiratud ressurssidega tuleb saavutada konkreetsed eesmärgid ning leida lahendusi mittestandardsetele ülesannetele, seda üldjuhul meeskonnatööna.

  ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6-8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik.

  Tarkvara

  Microsoft Imagine tooteprogrammi raames on võimalik legaalselt ja tasuta alla laadida ning kasutada Microsoft'i pakutavat tarkvara.

  Täpsema nimekirja pakutavast tarkvarast leiate Microsoft Imagine portaalist. Microsoft Imagine tooteprogrammiga on õigus ühineda kõigil tudengitel, kes võtavad vähemalt 1 EAP väärtuses TLÜ Digitehnoloogia instituudi aineid. 

  microsoft imagine bänner

   

  Õppejõud

  Jaagup Kippar

  Programmeerimisõppejõud alates 1997. aastast. Võtab hea meelega ette teemad, mille kallal on põhjust pikemalt nuputada. Muuhulgas kirjutab programmikoodilõike keeletehnoloogia ning muusika valdkonnas. Õpetab roboteid koostama nii üli-, põhi- kui algkoolirahvale.

  Mängib vanu pillilugusid üksi ja koos õpilastega ning suvel rahmeldab hargi, vikati ning naelakastiga.

  Jaagup Kippari elektrooniliste õpikute sari „Digihumanitaaria tehnoloogiad, Kvantitatiivne digihumanitaaria, Kvalitatiivne digihumanitaaria“ pälvis 2020. aastal Tallinna Ülikooli parima publikatsiooni auhinna.


   

  Millistel erialadel võib tööd leida?

  Meie lõpetajad on tööturul väga edukad ja nõutud spetsialistid. Senised lõpetajad töötavad IT-spetsialistidena nii era- kui ka avaliku sektori asutustes. Lõpetanuile on jõukohased ametid testija, programmeerija, analüütik, koolitaja. Lõpetanu võib leida tööd nii tarkvaraarendusele kui IT-vahendite müügile orienteeritud firmas, kuid ka teistes ettevõtetes, kus on vaja hea seista IT-vahendite toimimise ja edasiarendamise eest.

   

  it informaatika

  Edasiõppimisvõimalused

  Bakalaureusekraad annab ettevalmistuse õpingute jätkamiseks Digitehnoloogiate instituudi neljal magistriõppe erialal:

  Lisaks on võimalik õpinguid jätkata teistel TLÜ osaliselt või täielikult avatud magistriõppe õppekavadel. 
  Meie eriala lõpetajad on edukalt sisse saanud ka teiste ülikoolide magistriõppesse.

  Vilistlased

  Vaata ja kuula kuhu mie vilistlaste teed neid viinud on.

  Võta meiega ühendust!

  AsukohtNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-431

  Telefon(+372) 640 9421

  Sarnased erialad

  Infoteadus

  Digitehnoloogiate instituut

  Kiiresti arenev infoühiskond vajab asjatundjaid, kes valdavad teabe süstematiseerimis-, analüüsi- ning otsingumeetodeid, oskavad luua ja hallata andmebaase, määratleda infovajadusi ja nõustada inimesi digitaalses infokeskkonnas orienteerumisel.

  Bakalaureuseõpe
  Eesti keel
  21
  Sessioonõpe
  Tasuta
  Vaata eriala