tudeng kirjutab koodi

Informaatika

Arvuteid ja nutiseadmeid kasutavad tänaseks pea kõik inimesed. Aga kas tead, et nutiseade muutub nutikaks alles siis, kui keegi veel nutikam on ta „nutikaks õpetanud“?

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris Tasuta

Seadmete nutikaks õpetamise tänuväärset tööd teevad tarkvaraarendajad. Ehkki informaatika on väga lai mõiste, keskendub meie õppekava peamiselt tarkvaraarendusele ning erinevate meedialiikide kasutamisele nii tavalistes kui ka veebirakendustes. Tarkvaraarendus on üha enam meeskonnatöö, kus võrdselt tähtsad on suhtlemine erinevate inimestega ning oskus probleeme analüüsida. Samuti on olulisel kohal ka sõbralike kasutajaliideste kavandamine ning programmikoodi kirjutamine.

 

 

Keda ootame õppima?

Ootame õppima edasipüüdlikke, loovaid, meeskonnatööks valmisolevaid ja erialale pühendunud noori, kes huvituvad IT-ala uusimatest arengusuundadest ning kellel on harjumus probleemidele iseseisvalt lahendusi otsida. Kasuks tuleb analüütiline mõtlemisvõime, kohusetunne ja korrektsus.

On tore, kui sisseastuja on juba proovinud programmeerida, töödelda videoid või pilte, veebilehti luua, kuid sisseastumisel ei ole see eelduseks.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena.
 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel koostada ja kaitsta bakalaureusetöö.

Olulised eriala- ja üldained

Informaatika õppekava

Õppekava nominaaljaotus

 

informaatika ainete tabel

 

Vastuvõtt

Eksamid

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%
 • Eriala vastuvõtueksam 75%

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast: testist (osakaal 50%) ja vestlusest (osakaal 50%). Vastuvõtueksamite ajakava leiad allpool asuvalt lingilt.

Test lahendatakse TLÜ arvutiklassides. Esimene voor algab kell 9.00 ja sõltuvalt kandidaatide arvust võib test toimuda mitmes voorus. Iga kandidaadi testi algusaeg ja koht teatatakse SAISis avaldust esitades. Testis peab sisseastuja ühe tunni ja 20 minuti jooksul lahendama loogika-, matemaatika- ja nuputamisülesandeid. Harjutamiseks võib lahendada IQ teste ning matemaatika põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ülesandeid.

Testile palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) ning kirjutusvahendi. Testi lahendamise ajal saab kasutada testimiskeskkonnas olevat kalkulaatorit.

Vestlus toimub videokõne vahendusel. Vestlusele kutsutakse need kandidaadid, kellel eesti keele riigieksami ja testi tulemust arvestades on võimalus vastuvõtulävendit ületada. Täpsem kellaaeg ja Zoomi link teatatakse testi lahendamise päeva jooksul SAISi kaudu. Vestluse kestuseks arvestatakse 15 minutit sisseastuja kohta. Vestlusel uuritakse sisseastuja motivatsiooni, tõlgitakse lühikest ingliskeelset erialast teksti ning lahendatakse juhtumit. 

Vestlusel tuleb kindlasti osaleda videopildiga. Kehv internetiühendus ei ole vabanduseks videopildi puudumisele.

Vastuvõtueksami kuupäevad ja lisainfo

Vastuvõtutingimused

 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vajalikud dokumendid

 • Gümnaasiumi lõputunnistus või lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon

Sisseastumise üldine ajakava

 

  Miks tulla meile õppima?

  Digitehnoloogiate instituudil on mitu arvutiklassi, kus toimub suurem osa õppetööst. Lisaks praktikatundidele on võimalik klasse kasutada ka iseseisvaks tööks selleks ettenähtud ajal. Bakalaureuse üliõpilaste käsutuses on ka robootika labor, kus toimuvad robootika ja asjade interneti kursused. Sigitehnoloogiate instituudiga samas majas paikneb ülikooli raamatukogu, mis pakub lisaks kirjanduse laenutamisele võimalust vaikses ja rahulikus keskkonnas tööd teha.

  Informaatika õppekavas on aineid mitmetest informaatika valdkondadest, mis annab ka hiljem võimaluse erinevatele huvipakkuvatele teemadele keskenduda. Õppekava võimaldab spetsialiseerumist tarkvaraarenduse või digitaalse meedia suunal. Tarkvaraarenduse moodulis on tarkvaraarendust käsitlevad ained. Digitaalse meedia suunal õpitakse erinevate meedialiikide töötlemist ning nende ühendamist ja kasutamist nii veebis kui teistes tarkvararakendustes.

  Informaatika üliõpilastel on omamoodi privileeg, et õppetöö toimub valdavalt väikestes, arvutiklassi mahtuvates õpperühmades. See tagab igale üliõpilasele võimaluse saada tunni ajal õppejõult abi ja tagasisidet. Nii õppejõud kui tudengid peavad seda vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel väga oluliseks. Suurem osa õppetööst toimubki arvutiklassides. Lisaks praktikatundidele on võimalik klasse kasutada ka iseseisvaks tööks.

  Edukatel üliõpilastel on võimalik osaleda digitehnoloogiate instituudi arendusprojektides.

  Töötukassa tasemeõppe toetus

  Informaatika on eriala, millele õppima asudes on võimalik saada Töötukassa tasemeõppes "Tööta ja õpi" osalemise toetust. Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada. Loe lähemalt siit.

  Informaatika õppekava üliõpilasi toetatakse, kuna õppekaval valmistatakse ette töötajaid põhikutsealadele, kus valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute(OSKA uuringud) kohaselt kasvab lähiaastatel töötajate vajadus ja tööjõu nõudlus on suurem kui pakkumine.

   

  ELU ehk erialasid lõimiv uuendus

  Tallinna Ülikool on unikaalne kuna Tallinna Ülikoolis on ELU! See on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks.

  Projektõpe on oluline, kuna tänapäeval on erinevate eluvaldkondade töökorraldus üha sagedamini projektipõhine: etteantud tähtajaks ja piiratud ressurssidega tuleb saavutada konkreetsed eesmärgid ning leida lahendusi mittestandardsetele ülesannetele, seda üldjuhul meeskonnatööna.

  ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6-8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik.

  Tarkvara

  Microsoft Imagine tooteprogrammi raames on võimalik legaalselt ja tasuta alla laadida ning kasutada Microsoft'i pakutavat tarkvara.

  Täpsema nimekirja pakutavast tarkvarast leiate Microsoft Imagine portaalist. Microsoft Imagine tooteprogrammiga on õigus ühineda kõigil tudengitel, kes võtavad vähemalt 1 EAP väärtuses TLÜ digitehnoloogia instituudi aineid. 

  microsoft imagine bänner

   

  Õppejõud

  Jaagup Kippar

  Programmeerimisõppejõud alates 1997. aastast. Võtab hea meelega ette teemad, mille kallal on põhjust pikemalt nuputada. Muuhulgas kirjutab programmikoodilõike keeletehnoloogia ning muusika valdkonnas. Õpetab roboteid koostama nii üli-, põhi- kui algkoolirahvale.

  Mängib vanu pillilugusid üksi ja koos õpilastega ning suvel rahmeldab hargi, vikati ning naelakastiga.

  Jaagup Kippari elektrooniliste õpikute sari „Digihumanitaaria tehnoloogiad, Kvantitatiivne digihumanitaaria, Kvalitatiivne digihumanitaaria“ pälvis 2020. aastal Tallinna Ülikooli parima publikatsiooni auhinna.


   

  Millistel erialadel võib tööd leida?

  Meie lõpetajad on tööturul väga edukad ja nõutud spetsialistid. Senised lõpetajad töötavad IT-spetsialistidena nii era- kui ka avaliku sektori asutustes. Lõpetanuile on jõukohased ametid testija, programmeerija, analüütik, koolitaja. Lõpetanu võib leida tööd nii tarkvaraarendusele kui IT-vahendite müügile orienteeritud firmas, kuid ka teistes ettevõtetes, kus on vaja hea seista IT-vahendite toimimise ja edasiarendamise eest.

   

  it informaatika

  Edasiõppimisvõimalused

  Bakalaureusekraad annab ettevalmistuse õpingute jätkamiseks Digitehnoloogiate instituudi neljal magistriõppe erialal:

  Lisaks on võimalik õpinguid jätkata teistel TLÜ osaliselt või täielikult avatud magistriõppe õppekavadel. 
  Meie eriala lõpetajad on edukalt sisse saanud ka teiste ülikoolide magistriõppesse.

  Vilistlased

  Vaata ja kuula kuhu mie vilistlaste teed neid viinud on.

  Võta meiega ühendust!

  AsukohtNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-431

  Telefon(+372) 640 9421

  Sarnased erialad

  Infoteadus

  Digitehnoloogiate instituut

  Kiiresti arenev infoühiskond vajab asjatundjaid, kes valdavad teabe süstematiseerimis-, analüüsi- ning otsingumeetodeid, oskavad luua ja hallata andmebaase ning määratleda infovajadusi ja nõustada inimesi digitaalses infokeskkonnas orienteerumisel.

  Bakalaureuseõpe
  Eesti keel
  21
  Sessioonõpe
  Tasuta
  Vaata eriala