Ülikooli teated

Konverentsil on fookuses ebaseaduslikult Euroopa Liidus viibivad välismaalased

Euroopa rändevõrgustiku (EMN) Eesti kontaktpunkt Tallinna Ülikoolis peab 23. oktoobril konverentsi “Kuidas tõhustada tagasipöördumist ja reintegratsiooni kolmandatesse riikidesse?”. Kohapeal jagavad eksperdid ja poliitikakujundajad infot kolmandate riikide kodanike lähteriiki tagasisaatmise ja reintegreerimise olukorra ja plaanide kohta.

Ränne

Ebaseaduslikult Euroopas viibivate välismaalaste tagasipöördumine lähteriiki on Euroopa Liidu jaoks muutumas üha olulisemaks küsimuseks. Igast kolmest välismaalasest, kes peaksid EList lahkuma, läheb ära tegelikult üks. Seega on Euroopa riikidel palju arenguruumi, et oma tagasisaatmise süsteemide tõhustada.

EMNi konverentsi ühe korraldaja, rändeeksperdi Marion Pajumetsa sõnul paistab Eesti Euroopa Liidus positiivselt silma, sest saadab tagasi keskmiselt 80–90 protsenti ebaseaduslikest riigis viibijatest. Võrreldes nii mõnegi riigiga, jõuab Eestisse aga väga vähe sisserändajaid.

Koduriiki tagasipöördumise tõhustamiseks on Euroopa Liit aktiivselt kasvatanud koostööd ebaseaduslike sisserändajate peamiste lähte- ja transiitriikidega. ELil on tagasivõtu lepingud ligi 20 välisriigiga ning informaalsemad koostöökokkulepped loetud riikidega. Neid leppeid üritatakse sõlmida üha enam.

„Oluliseks tegevusvaldkonnaks on veel vabatahtlikult tagasipöörduvate välismaalaste toetamine, et nad reintegreeruks lähteriiki – suudaks seal iseseisvalt toime tulla ning neil ei tekiks kiusatust uuesti ebaseaduslikult ELi rännata,“ ütles Pajumets.

Konverentsi “Kuidas tõhustada tagasipöördumist ja reintegratsiooni kolmandatesse riikidesse?” avab siseminister ja see toob kokku Euroopa Komisjoni, FRONTEXi, liikmesriikide, kolmandate riikide (Nigeeria ja Gruusia), Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni ja teised valdkonna poliitikakujundajad ja eksperdid.

Ürituse töökeeled on inglise ja eesti keel. Konverents toimub Tallinna Ülikooli Mare majas Tallinna Saalis (ruum M218) ja on tasuta.

Ajakava leiab siit

Lisainfo: Marion Pajumets, emn@tlu.ee